Personligt ombud

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till dig som är 18-65 år och har långvarigt psykiskt funktionshinder.

Vi kan hjälpa dig i kontakterna med olika myndigheter, så att du får vård, stöd och service utifrån dina behov och rättigheter.

Personligt ombud vänder sig till dig som är över 18 år och har långvariga psykiska funktionsnedsättningar som innebär

  • ett omfattande och långvarigt socialt handikapp och har svårt att få vardagen att fungera
  • att det finns komplexa behov av vård, stöd och service och kontakt med socialtjänst, primärvård eller specialiserad psykiatri och andra myndigheter.

Kontakt personligt ombud

Personligt ombud
0278-181 20
vardagar kl 8 - 16

Så arbetar personligt ombud

Tillsammans tittar vi på dina behov av vård, stöd och service.

Vi kan hjälpa dig

  • att planera, samordna och genomföra olika huvudmäns insatser
  • i kontakterna med olika myndigheter
  • med stöd så att du får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2020

Kontakt personligt ombud

Personligt ombud
0278-181 20
vardagar kl 8-16

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn