Kundtjänst, Kontakt

Bild

Kundtjänst svarar på samtal till 0270-750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3, i tegelhuset nedanför Faxeholmskullen.

Hos kundtjänst kan du låna en publik dator och få hjälp med korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Öppettider

Öppettider för våra verksamheter

E-post

kundtjanst@soderhamn.se

Postadress

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

OBS! fakturor skickas på annat sätt

Organisationsnummer och fakturering

Organisationsnummer: 212000-2353
Fakturera kommunen - uppgifter om e-faktura

Kommunchef

Patrik Jakobsson

Den kommunala verksamheten styrs av förtroendevalda politiker.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18 
Telefon växel: 0270-750 00 Fax 0270-147 60
E-post: asn@soderhamn.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18  
Telefon vxl: 0270 - 750 00 Fax: 0270 - 411 60
E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen
Besöksadress: Kungsgatan 6
Telefon vxl: 0270 - 750 00  
E-post bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Rådhuset, Oxtorgsgatan 19
Telefon vxl: 0270 - 750 00  
E-post kommunstyrelsen@soderhamn.se

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Besöksadress: Kungsgatan 6,
Telefon vxl: 0270 - 750 00  
E-post kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Omvårdnadsförvaltningen
Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18
Telefon vxl: 0270 - 750 00  Fax: 0270-752 36
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Överförmyndarenheten
Besöksadress: Rådhuset, Oxtorgsgatan 19
Postadress: Överförmyndarenheten, 826 80 Söderhamn.
Telefon vxl: 0270 - 750 00 

Kontaktuppgifter till kommunalförbund

Arbetsmarknads- och socialnämnden
E-post: asn@soderhamn.se

Registrator:
Karina Nilsson: Tel 0270-752 94

Barn- och utbildningsnämnden
E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Registrator:
Malin Olsson: Tel 0270-752 79

Bygg- och miljönämnden
E-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Teija Åhlin: Tel 0270-752 27
Hilkka Gilljam Mustonen: Tel 0270-751 44

Kommunstyrelsen
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Registratorer:
Receptionen, Rådhuset Tel 0270-750 60

Kultur- och samhällsservicesnämnden
E-post: kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Pia Lithner: Tel 0270-751 29

Omvårdnadsnämnden
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Anita Anderzon: Tel 0270-752 47
Ida Stefansson: Tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se

Kansli: Tel 0270-750 00

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn