Pressrum

Här har vi samlat några av de vanligaste förekommande talespersonerna, samt andra funktioner. Om du inte vet vem du ska vända dig till, eller inte hittar den funktion du söker, kontakta kommunens Kundtjänst, tel 0270-75 000. Kundtjänst hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Presskontakter

Kommunalråd
John-Erik Jansson (C)
tel 0270-753 16

Oppostionsråd
Alexandra Gard (S)

Kommunchef:
Patrik Jakobsson
tel 0270-757 30

Tf Vice kommunchef
Marianne Johansson
tel 0270-753 30

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen:
Åsa Unger
tel 0270-754 08

Förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen
Anna-Karin Eklund
tel 0270-750 39

Förvaltningschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Lena Wetterlind
tel 0270-753 37

Förvaltningschef Kultur och samhällsserviceförvaltningen
Mikael Fransson
tel 0270-729 53

Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen
Herman Claesson
tel 0270-751 36

Arbetsmarknads- och socialnämnden
E-post: asn@soderhamn.se

Registrator:
Laila Nabb: Tel 0270-752 94

Barn- och utbildningsnämnden
E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Registrator:
Malin Olsson: Tel 0270-752 79

Bygg- och miljönämnden
E-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Teija Åhlin: Tel 0270-752 27
Hilkka Gilljam Mustonen: Tel 0270-751 44

Kommunstyrelsen
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Registratorer:
Receptionen, Rådhuset Tel 0270-750 60

Kultur- och samhällsservicesnämnden
E-post: kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Pia Lithner: Tel 0270-751 29

Omvårdnadsnämnden
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Anita Anderzon: Tel 0270-752 47
Elisabeth Almqvist: Tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se

Kansli: Tel 0270-750 00

Kommunikationschef
Matilda Green
tel 0270-750 69

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn