God man, förvaltare, förmyndare

Den som har en sjukdom eller en funtktionsvariation kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att till exempel sköta sin ekonomi och hålla kontakt med myndigheter. Han eller hon ser till exempel till att dina räkningar betalas, att du bor bra och att du får den hjälp från samhället som du har rätt till.

God man

En god man kan utses som ställföreträdare för att hjälpa en vuxen.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med en god man som ställföreträdare, kan en förvaltare utses. Ett förvaltarskap är ett större ingrepp i huvudmannens liv.

Förmyndare

Ett barn under 18 år företräds normalt i ekonomiska angelägenheter av sin förmyndare. Enligt lag är föräldrar förmyndare genom att de är vårdnadshavare. Vid behov kan en annan person utses som förmyndare.

Postadress

Överförmyndarenheten
826 80 Söderhamn

Besöksadress

Rådhuset
Oxtorgsgatan 19

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2020

Överförmyndarenheten

Telefon 0270- 75 000
Mån - tor kl 10.00 - 12.00

E-post ofn@soderhamn.se
Fax 0270 - 190 11

Postadress
Överförmyndarenheten
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Rådhuset
Oxtorgsgatan 19

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn