Försörjningsstöd - så här går det till

Så här går det till att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Innan du ansöker

Om det är första gången du ansöker ringer du till socialtjänstens reception.
Kundtjänst kopplar dig till oss.
Telefonnummer Kundtjänst: 0270-750 00
Telefontider: 10:00 – 11:30, alla vardagar.

Om du sedan tidigare har en handläggare kontaktar du den direkt.

Om du ska förnya din ansökan kan du använda e-tjänsten Mina sidor.

Efter att du lämnat in ansökan

När du lämnat in en ansökan utreder din handläggare om ditt behov kan tillgodoses på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Din handläggare kontrollerar de uppgifter du lämnat och kallar dig till ett besök om det behövs. Ditt ärende dokumenteras och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda.

Vårt mål är att rätt ersättning ska betalas ut till rätt person i rätt tid. Därför kontrollerar vi att inlämnade handlingar är korrekta eller om de behöver kompletteras. Den som är uppgiftslämnare ansvarar för att inlämnade handlingar är sanna och riktiga. Det är också viktigt att informera handläggare om något förändras i livssituationen som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är brottsligt enligt Bidragsbrottslagen vars syfte är att förhindra fusk och minska felaktiga utbetalningar av bidrag och andra ekonomiska förmåner. Socialtjänsten är skyldig att polisanmäla misstänkta bidragsbrott.

Du som lämnat in ansökan om försörjningsstöd kan bli slumpmässigt utvald för en stickprovskontroll.

Stickprovskontroller kommer att ske slumpmässigt i mitten av varje månad. Arbetsmarknads– och socialnämnden kommer att begära in underlag från den senast ansökta månaden. Det innebär att du behöver spara underlag från den ansökta månaden. Du ska spara underlag i två månader (gäller el, hyra, bredband, hemförsäkring, kvitto på medicin, läkarbesök, fack/akassa avgift, barnomsorg, kontoutdrag, lönespecifikation, sjukintyg).

Du som har blivit utvald till stickprovskontroll kommer att få ett brev hemskickat med information om vilka underlag du behöver lämna in till Socialtjänsten för kontroll.

När utredningen är färdig fattar din handläggare ett beslut om du har rätt att få det bistånd du ansökt om eller inte. Du får besked om beslutet via brev eller tjänsten Mina sidor.

Du har rätt att överklaga ett beslut om försörjningsstöd som du inte är nöjd med. Din överklagan måste ha kommit in till socialtjänsten senast tre veckor efter att du har fått beslutet. När en överklagan kommer in tittar en handläggare på ditt ärende och avgör om det ska ändras. Om beslutet inte ändras skickar handläggaren din överklagan till Förvaltningsrätten som avgör ärendet.

Överklaga

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn