Budget- och skuldrådgivning

Kommunens rådgivning är opartisk och kostnadsfri. Rådgivningen är tillgänglig för alla invånare i kommunen. Skuldsanering är en möjlighet för dig som är svårt skuldsatt att befrias från skyldigheten att betala dina skulder - helt eller delvis.

Det huvudsakliga syftet med skuldsaneringslagen är att den ska vara rehabiliterande.  Överskuldsatta personer ska få möjlighet att lösa sina ekonomiska problem för att få en chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv.

Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig att:

  • kostnadsfritt ge råd och stöd om du har ekonomiska problem och skulder.
  • göra en budget.
  • göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare.
  • ge råd och stöd inför en ansökan om skuldsanering.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Om du blir beviljad skuldsanering får du leva på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla inkomster utöver denna nivå går till att betala av skulderna.

Kronofogden beslutar i ärenden om skuldsanering.

Lästips Kronofogden www.kronofogden.se:

Så får du koll på din ekonomi

Du kan själv skaffa dig en överblick av ditt ekonomiska läge genom att skriva ned inkomster, boendekostnad, hushållets löpande kostnader samt eventuella lån, krediter, avbetalningar och skulder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2021
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn