Våld i nära relation

Du som  lever i en relation där du utsätts för hot och våld kan få stöd och hjälp. Även du som är anhörig till någon i en sådan situation kan få stöd.

Här kan du få hjälp

 • Polisen
  Du kan besöka polisstationen eller ringa 114 14.
  Är det akut ring 112.
 • Socialtjänsten
  Ring Socialtjänsten (Kundtjänst 0270-750 00)
 • Öppenvårdsmottagning Familjeteamet
  Här kan du få råd, samtalsstöd och hjälp att bearbeta kris.
  Kontakta Familjeteamet
 • Fler möjligheter till hjälp
  Lista med hjälptelefoner

Våld i en nära relation är mellan...

 • makar
 • sambor
 • särbor
 • före detta partner
 • föräldrar och barn
 • släktingar

Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan också handla om försummelse eller ekonomiskt utnyttjande.

Våld kan se ut på många sätt. Det kan vara till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt.
Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill.

Det kan också handla om försummelse, ekonomiskt utnyttjande och hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Psykiskt våld
  Psykiskt våld kan vara svek, trakasserier, förnedring, kontroll, social isolering, kränkningar, hot, och förstörelse av ägodelar.
 • Fysiskt våld
  Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, nyp, sparkar, fastbindning och användning av olika former av vapen.
 • Sexuellt våld
  Sexuellt våld är alla oönskade sexuella handlingar, sexuellt ofredande, trakasserier och våldtäkt.
 • Försummelse
  Den utsatte får inte det stöd och hjälp denne är i behov av. Får inte tillräckligt med mat, dryck, hjälp med personliga hygienen, felaktig medicinering och liknande. Speciellt bland äldre och de med en funktionsnedsättning.
 • Ekonomiskt utnyttjande
  Ekonomiskt utnyttjande kan vara stöld av pengar och värdesaker, utpressning, förskingring och liknande.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  Den som blir utsatt får sitt livsutrymme kraftigt begränsat på olika sätt. Ofta är det flera personer i nätverket som är involverade i utövandet av våldet och förtrycket.
  Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn