Vård- och omsorgsboende

Våra vård- och omsorgsboenden är anpassade för dig som har större behov av tillsyn, omsorg och vård än du kan få tillgodosett hemma. Boenden kallas ibland särskilt boende eller äldreboende.

Du kan få bostad i vård- och omsorgsboende beviljad genom behovsprövning av en biståndshandläggare. Kontakta kommunens kundtjänst: 0270-750 00.

På alla boenden finns medarbetare utbildade inom omvårdnad, som kan ge praktisk hjälp och tillsyn under hela dygnet.

Det finns även sjuksköterskor dagtid och tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Primärvården ansvarar för läkarinsatser, ofta besöker läkare ett boende en viss veckodag.

Alla lägenheter är utrustade med telefonjack, TV-antennuttag, trygghetslarm och säng. I övrigt inreder du själv din lägenhet. I anslutning till lägenheten finns gemensamhetsutrymmen.

Lägenhetsskisser hittar du på sidorna för respektive boende.

Alla som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra och avgift för grundservice och omvårdnad.

De allra flesta boende tecknar ett matabonnemang, för alla måltider. Om du önskar kan du själv, eller anhörig/närstående, laga dina måltider i lägenhetens kök.

Hyresgäster kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

Söderhamns kommun har under hela tiden följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer i vård- och omsorgsboenden. Våra kunniga medarbetare följer basala hygienrutiner och håller avstånd när det är möjligt vid omvårdnad och stannar hemma vid minsta symtom.

Vi har också varit restriktiva när det gäller besök och i stället löst det på bästa möjliga sätt med telefon eller med digitala hjälpmedel. Vi är tacksamma över den förståelse vi mött från er!

Vi förstår också att det känns som en lång tid sedan ni hade möjlighet att träffa era närstående och att det känns angeläget att se hur de mår. Därför skapar vi mötesplatser utomhus i kommunens äldreboenden. På så vis kan närstående äntligen träffas, med start i början av juni 2020.

Nya möjligheter utomhus

Det handlar om lokala lösningar som gör det möjligt med undantag i besöksförbudet via säkra mötesplatser utanför boenden, där ett skyddande plexiglas eller annan individuell lösning skyddar från smitta mellan boende och besökande.

Håll avståndet!

Vid mötesplatserna kommer det att finnas bord och stolar samt markeringar som säkerställer att mötena hålls med två meters avstånd – det minimiavstånd som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Information om den nya möjligheten att träffa närstående har skickats ut till både boende och närstående.

Viktigt att följa regler

Vi har hittills inte fått någon smitta i våra vård- och omsorgsboenden och vi hoppas att vi kan fortsätta att tillsammans förhindra smittspridning för att skydda kommunens äldre personer. Därför ombeds alla som vill göra besök att följa några viktiga regler:

  • inte gå iväg med de närstående eller köra dem i rullstolen
  • vara helt frisk vid besöket
  • ringa till boendet och boka en tid före besöket så att personalen kan förbereda den som ska få besök.

Besök utifrån den boendes villkor

Personal kommer att ta hänsyn till de individuella behoven inför varje enskilt besök så att mötena kan ske på tryggt och på ett så smittskyddssäkert sätt som möjligt.

Det kommer att finnas personal på plats som stöd under besöket. Personal kommer också att sprita ytorna mellan varje möte.

Digitala mötesplatser

Det finns också sedan tidigare möjlighet till att ordna möten digitalt. Hör av dig till respektive boende om du har funderingar kring hur digitala möten kan ske med din närstående.

Om du har frågor, välkommen att kontakta enhetschefen på det boende det gäller.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020

Kontakt Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Förvaltningschef
Anna-Karin Eklund
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: anna-karin.eklund@soderhamn.se

Verksamhetschef
Khadra Abusagr
0270-750 12, 073-274 62 21
E-post: khadra.abusagr@soderhamn.se

 

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn