Demenssjuksköterska och Silviasyster
- spetskompetens inom demens

Den som är utbildad Demenssjuksköterska och Silviasyster har spetskompetens inom demensvård. Söderhamns kommun har en Demenssjuksköterska och Silviasystrar finns både i Klockarbos dagverksamhet för demenssjuka och i andra kommunala verksamheter.

Hög kompetens i demensvård

Andelen äldre ökar i Sverige och risken för att drabbas av en demenssjukdom ökar i takt med åldern. Många människor på våra vård- och omsorgsboenden har en demenssjukdom eller demensliknade symtom.

Kontakt med demensteam

Demensteam
Tel 0270-75240
E-post demensteam@soderhamn.se

Vi kompetensutvecklar våra medarbetare i äldreomsorgen inom demensvård. Alla medarbetare omfattas av generella utbildningssatsningar och några arbetsgrupper får specialistkompetens inom demensvård.

Dagverksamhet på Klockarbo

Klockarbo är kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Här finns Silviasystrar med spetskompetens inom demensvård och anhörigstöd. Silviasystrar arbetar även på flera vård- och omsorgsboenden. I hemtjänsten finns ett särskilt team som kan hjälpa dig som har demenssjukdom och bor i eget boende. Kommunen har även en Demenssjuksköterska.

Demenssjuksköterskan har en specialistsjuksköterskeexamen inom äldrevård.

Demenssjuksköterskans uppdrag är bland annat

  • att vara en resurs för människor med demenssjukdom och för anhöriga
  • att utveckla och planera för demensvården i kommunen
  • att handleda och utbilda medarbetare i kommunens äldreomsorg
  • nära samarbete med  Silviasystrar, primärvård och andra instanser.

Kommunen har Silviasystrar i flera verksamheter. På dagverksamhyeten i Klockarbo två Silviasystrar, varav en har samordningsansvar. Silviasystrar arbetar även praktiskt i äldreomsorgen på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Silviasystern har genomgått utbildningen "Specialisering i demensvård för undersköterskor" på stiftelsen Silviahemmet i samverkan med Sophiahemmet. Utbildningen ger spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård.

En Silviasyster på Klockarbo har extra ansvar för

  • utbildning och handledning både internt och externt
  • att bevaka forskning och utveckling av demensvård
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Omsorg och stöd

Kontakt demensteam

Demensteam med demenssjuksköterska och silviasyster
Åsgården
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Demensteam: 0270-75240

Demenssjuksköterska: 073-061 04 66

Silviasyster: 072-564 65 30

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn