Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan för fullmäktige och leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och näringslivsåtgärder och gör förslag till budget för kommunens hela verksamhet.

Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår 15 ledamöter, som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer nämndernas verksamhet och övervakar att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv, och så vidare. Själva beslutsrätten har alltid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har samrådsorgan för:

Kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ledamöter

Personliga ersättare

John-Erik Jansson, (C) ordförande

Magnus Svensson (C)

Marianne Persson (C)

Vakant (C)

Mikael Engblom (C)

Gunnar Olsson (C)

Marjo Myllykoski (M), vice ordf

Alexander Hägg (M)

Lars Stål (M)

Karin Velander (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Tereza Vanova Benke (L)

Anders Ramstrand (KD)

Olle Persson (KD)

Alexandra Gard (S), 2:e vice ordf

Anna Idell (S)

John Staffas (S)

Maria Lind (S)

Jessica Stenberg (S)

Katarina Hedberg (S)

Ove Söderberg (S)

Åsa Kastman (S)

Magnus Flyckt (S)

Joann Ling (MP)

Jonna Källström Böresson (V)

Amelia Königsson (V)

Daniel Persson (SD)

Christer Andersson (SD)

Eva-Mai Mineur (SD)

Kenneth Johansson (SD)


Sammanträdesdatum kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

-

2

9

6

11, 25

-

-

10

7

5

9, 23Sammanträdesdatum kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

11

8

8

5

10, 24

-

-

9

6

11

8, 22Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn