Kommunala bolag

Faxeholmen logo

Faxeholmen

Tel 0270-729 30 Fax 0270-183 65
www.faxeholmen.selänk till annan webbplats

Faxeholmen förvaltar och hyr ut lägenheter och lokaler i kommunen.

Ordförande: Lars Stål.
VD: Ann-Berit Botngård

Söderhamn NÄRA logo

Söderhamn NÄRA

Tel 0270-766 10
www.soderhamnnara.selänk till annan webbplats

Bolaget har sex verksamhetsgrenar:

  • el
  • vatten
  • fjärrvärme
  • renhållning
  • bredband
  • TV och IT-drift

Verksamheten handlar bland annat om att tillhandahålla bredband, sköta TV och it-drift, producera och distribuera fjärrvärme, el och dricksvatten samt hantering av avloppsvatten. Söderhamn NÄRA ansvarar även för insamling, behandling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall, avfall från industri och handel samt slam från enskilda avloppsanläggningar och kommunala avloppsreningsverk.

Ordförande: Lennart Hammarsten
VD: Adam Axzell

Söderhamns Stadshus AB

Söderhamns Stadshus AB är helägt av Söderhamns kommun. Bolaget äger i sin tur Söderhamn Nära. Söderhamn Elnät är dotterbolag till Söderhamn Nära.

Bolaget har till uppgift att leda och samordna de kommunala bolagens verksamhet.

Ordförande: John-Erik Jansson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn