KULAN - Kultur i skolan

Från Kulturskolans håll vill vi stimulera elevernas kreativitet, fantasi och nyfikenhet – för barn och unga växer med kulturen. Tillsammans med dig – som är pedagog inom förskola och grundskola – genomför vi olika projekt inom musik, rytmik, dans, drama, teater och film. Denna verksamhet går under samlingsnamnet Kulan.

Skapande arbete är en väsentlig del av lärandet, Kulturskolan samarbetar med dig inom förskola och skola i olika temaprojekt. Kulturskolan är en verksamhet som ska bidra till utveckling av estetiska lärprocesser där barn och elever möter kultur i olika former. (Vi har inte hand om Skapande Skola).

Vad finns det för utbud?

Vi erbjuder projekt inom musik, rytmik, dans, drama, teater och film. Se Kulankatalogen längst ned.

Vem kan söka samarbete med Kulturskolan?

Alla kommunens förskolor, grundskolor och skolbarnsomsorg (dagmammor) kan söka
samarbete avgiftsfritt. Är du pedagog eller rektor är du välkommen med dina önskemål till oss. Gymnasieskolor samt fristående förskolor och grundskolor är också välkommen att söka mot en avgift.

Hur ser projektformen ut?

Vi har två olika typer av projekt, av kortare och längre karaktär. I de längre projekten ingår gemensam planering och utvärdering. Du som pedagog eller rektor kan själv önska innehåll och tema, vi försöker då skräddarsy ett projekt till er.

Kort projekt

4–8 veckor (ungefär en halv termin)
För er som vill arbeta med estetiska läroprocesser. Kulturskolans pedagoger arbetar med färdiga projekt med utgångspunkt i styrdokumenten. Här lägger vi vikt på tydlig ansvarsfördelning.

Långt projekt

9–15 veckor (ungefär en termin)
För er som vill fördjupa era kunskaper och låta eleverna i större utsträckning få använda estetiska
läroprocesser. Pedagogerna i kulturskola och skola samarbetar integrerat kring projektet utifrån
styrdokumenten. Här är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och planering av projektet tillsammans.

Hur beställer man?

Ni väljer bland de projekt som passar er åldersgrupp och de mål ni vill arbeta med, längre eller kortare projekt. Fyll i formuläret på intranätet. Ni hittar snabbast rätt genom den här genvägsadressen längst ned på sidan. Observera att den person som söker projektet även blir kontaktperson för det. Om ni sedan får projektet måste berörda lärare vara med på planeringsmötet. Det går bara söka ett projekt per person och man måste vara inloggad på intranätet (vilket man ombeds göra via formuläret). Se till att förankra ansökan med rektor innan ni skickar in den.

Hur ser processen ut?

När beställningarna kommit in gör Kulturskolan en bedömning av vilka projekt som kan genomföras under kommande läsår. Därefter tar ansvarig kulturpedagog kontakt med er för att meddela vilken tidsperiod och veckodag som är möjlig. Se själv över vilka dagar och tider som är möjliga för klassen innan mötet med kulturpedagog, detta förenklar processen.
Ni bestämmer sedan möte där ni tillsammans går igenom projektet och förutsättningarna. De projekt som inte antas sätts upp på väntelista. Önskvärt i de flesta projekt är en lokal med stor, tom golvyta där man kan arbeta ostört. Tänk på att informera om du är upptagen denna tid så att du inte behöver gå ifrån (om du och kulturpedagogen inte kommit överens om annat).

Kulankatalogen 2021-2022

intranat.soderhamn.se/kulanlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2021
Kulturskolan

Välkommen att kontakta Kulturskolan

Kulturskolechef
Anneli Dahlberg
E-post Anneli
0270–753 93

Administration
Ann Charlotte Lindberg
E-post Ann Charlotte
0270–753 91

Kultur i skolan
Henrik Nordin
E-post Henrik
070–654 36 28

Verksamhetschef
Eva-Britt Hartikanien
E-post Eva-Britt
0270-752 98

Besök och leverensadress
Kulturens hus
Oxtorget 4
826 32 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
821 21 Söderhamn
Ref 60421901

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270–75 000.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.