Insatser för arbetssökande

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet för ökade möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser för att göra personerna i fråga mindre beroende av ekonomiskt bistånd.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser av olika slag. Arbetsmarknadsenheten på Resurscentrum samordnar kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Insatserna består bland annat av vägledning, praktik och provanställning.
Många av insatserna kan du inte själv ansöka om utan du blir hänvisad till dem från Arbetsförmedlingen eller Försörjningsstöd.

Exempel på insatser för arbetssökande:

Arbetsträning innebär att deltagaren tränar upp sina fysiska, psykiska och sociala förmågor för en viss arbetsuppgift (på ordinarie eller annan arbetsplats). Syftet är att påbörja återgången till arbetslivet efter en längre tid utanför arbetsmarknaden. 

Arbetsprövningens syfte är att pröva arbetsförmågan i relation till arbetsmarknadens krav som underlag för vidare insatser för utbildning och arbete.

Genom arbetspraktik kan deltagaren visa upp sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare. Målsättningen är att deltagaren efter insatsen har ökat möjligheten till anställning hos arbetsgivaren där praktiken skett, eller hos annan arbetsgivare. 

Individuell vägledning
Genom vägledning får deltagaren utarbeta en framtidsplan inför val av utbildning och yrkesområde.  

Gruppvägledning
Självinventering, yrkes- och arbetsmarknadsinformation, föreläsningar, studiebesök, med mera. 

Vägledningspraktikens syfte är att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för deltagare som saknar verklig erfarenhet av aktuellt yrkesområde. Efter vägledningspraktiken ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper för att fullfölja eller ompröva sitt val av yrkesområde.

Coachning är ett motivationsarbete i individens förändringsprocess. Syftet är att deltagaren genom samtal själv kan utforska sitt nuläge, definiera mål, precisera en handlingsstrategi och därefter verkställa planen.  

Språkpraktik (generell)
Deltagare med begränsad kunskap i svenska får tillfälle att träna och förbättra det svenska språket i arbetssituationer. 

Språkpraktik (yrkesinriktad)
Deltagare med begränsad kunskap i svenska får tillfälle att träna och förbättra det svenska språket inom ett specifikt yrkesområde.

Deltagaren får kunskap om hur Internet kan användas till att söka jobb. 
Deltagaren får kunskap i att använda arbetsförmedlingens webbplats. 

Tillsammans med handläggare på Resurscentrum görs en planering för fortsatt insats utifrån deltagare och beställare.  

Innehåll kan vara: arbeta med CV, ansökan/personligt brev, presentation, spontanansökan eller aktivt jobbsök inför en anställningsintervju, registrera sitt CV på bemanningsföretag, studiebesök, föreläsningar, med mera.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Näringsliv och arbete

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn