Förmåner och fördelar

Att ha bra arbetskamrater och att jobbet känns roligt och utvecklande - det är viktigast för många som söker jobb. Men det finns också andra värden som är viktiga när du väljer arbetsgivare. Här berättar vi kort om våra förmåner och vad vi som ser som fördelar med att arbeta i Söderhamns kommun. 

Friskvård

Alla medarbetare kan få friskvårdsbidrag - både du som är tillsvidareanställd och du som har en timanställning. Friskvårdsbidraget för dig som är tillsvidareanställd eller månadsavlönad ligger år 2019 på 1 200 kr per år.

Du väljer själv vad du använder pengarna till i vår Wellnet-portal. Där hittar du aktiviteter inom gruppträning, individuell träning, kost/vikt, kroppsbehandlingar och simning. I Söderhamn och i andra orter, så att du som pendlar också kan nyttja ditt bidrag.

Eget gym

Kommunen har ett eget gym som du får nyttja gratis.

Semester och semesterväxling

Till och med det år du fyller 39 år har du 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 får du 31 semesterdagar, och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Som medarbetare har du möjlighet att semesterväxla genom att ansöka till din närmaste chef om att växla in årets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som till och med 39 år kan få fem extra lediga dagar, och medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldraledighet

Du har rätt att ta ut deltidsledighet, upp till en fjärdedel av din arbetstid, till dess att barnet fyller 12 år eller går ut årskurs 6.

Föräldrapenningstillägg

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Föräldrapenningstillägget betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Terminalglasögon

Om du arbetar mer än en timme per arbetsdag vid bildskärm kan du få bidrag för terminalglasögon.

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare i Söderhamns kommun kan du få ett varierat yrkesliv. Vi är en organisation med 2 500 medarbetare. Vår storlek gör att det är möjligt för dig att växa inom kommunen. Du kan utvecklas genom nya uppdrag och ansvarsroller, eller genom att fördjupa din kompetens inom ditt befintliga uppdrag.

Heltidsanställningar för alla

I kommunal verksamhet är det vanligt med deltidsanställningar, men Söderhamns kommun är sedan länge en "heltidskommun". Som tillsvidare anställd medarbetare hos oss ges du både rätt och möjlighet att arbeta heltid. Det gäller oavsett verksamhet. I första hand försöker vi erbjuda heltid på den egna arbetsplatsen, men det kan bli fråga också bli fråga om kombinationer på olika sätt. Söderhamns kommun arbetar aktivt och tillsammans med Fackförbundet Kommunal för att undanröja de kvarvarande hinder som kan finnas för heltidsarbete. Heltidsarbete ger en lön att leva på, en ekonomisk trygghet och oberoende.

Kollektivavtalsförsäkringar

Som medarbetare i Söderhamns kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och Avgiftsbefrielseförsäkringen genom AFA Försäkring, samt vid dödsfall genom KPA Livförsäkring.

Pension

Som anställd i Söderhamns kommun har du en tjänstepension i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension.

Medflyttarservice

Söderhamns kommun ingår i Företagarringens medflyttarservice. Det innebär att din medflyttande partner kan få hjälp till arbete inom Företagarringens utbud av arbetsgivare. Naturligtvis är det ingen garanti till arbete, men att få möjlighet att marknadsföra sig i delar av det lokala näringslivet kan ge bra möjligheter till arbete.

Egen företagshälsovård

Söderhamns kommun har gått in i en gemensam nämnd för företagshälsovård tillsammans med Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåkers och Sandvikens kommuner samt Region Gävleborg.

Att vara delägare av sin egen företagshälsovård tillsammans med andra aktörer som i stort sett har samma behov, utmaningar och perspektiv ökar kvaliteten på vår företagshälsovårdens tjänster och utbud. Som ägare har vi ju stora möjligheter att påverka utbud av tjänster och sätta relevanta kvalitetskrav. Vi har tillgång till 28 specialister med mångårig erfarenhet av arbete med företagshälsovård som har fokus på offentliga sektorns specifika behov. Söderhamns kommun har också ett kärnteam som servar cheferna direkt

Ledarutvecklingsprogram

Om du är chef får gå vårt ledarutvecklingsprogram och får då en god grund att stå på i ditt ledarskap. Programmet syftar till att utveckla och stärka Söderhamns kommuns gemensamma värderingar. Genom programmet tränas du i i de kompetenser som krävs för säkerställa att ditt ledarskap går i linje med vår styr- och ledningsfilosofi. Det säkerställer också att du leder mot konkreta resultat. Utbildningsblocken handlar om coachande ledarskap, kommunikation, feedback och möten, värderingar och förändring samt utvecklande ledarskap och min personliga utveckling.

Ny som chef

Utbildningsprogram för dig som är ny i rollen som chef/ledare. Programmet handlar om rollen som ledare; grunderna i coachande ledarskap och grupputveckling; kommunikation och samtal. Syftet är att du ska få ökad tydlighet och trygghet i rollen som chef/ledare och det ansvar det innebär. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, reflektion, arbete med olika modeller och verktyg, personliga ledarutmaningar och erfarenhetsutbyte.

Framtida ledare

Tillsammans med flertalet kommuner i länet driver vi utvecklingsprogrammet Framtida Ledare. Idén är att hitta flera framtida ledare bland dagens medarbetare. Du som har chef- och ledaregenskaper får möjlighet att utvecklas och förbereda dig inför eventuella kommande ledaruppdrag.

Vi är i stort behov av personer som är beredda att gå in i ledaruppgifter och det här programmet är en del i chefsförsörjningen.

Utbildningen innehåller block om; Ledaruppdraget och rollen som chef och ledare; styrning och ledning; framtid och omvärld; leda i förändring och utveckling; framtida ledarskap samt skuggning av ledare.

Löneväxling för pension

Om du är tillsvidareanställd med månadslön har du möjlighet att bruttolöneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. (Löneväxling rekommenderas bara dem som efter växlat sparbelopp har en bruttolön överstigande 43 300 kr/månad (2019) (motsvarande en årslön om 8,07 inkomstbasbelopp).

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2020
Jobba hos oss

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn