Ja från kommunfullmäktige i vindkraftsfrågor

Ja till vindkraft på Storgrundet och dubbla ja till folkomröstning kopplat till vindkraft. Det blev resultatet efter kommunfullmäktiges sammanträde 25 april.

Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka (inte använda vetot) Storgrundet Offshore AB:s ansökan om att bygga och driva en havsbaserad vindkraftspark vid Storgrundet. Därmed går ansökan vidare till mark- och miljödomstolen att pröva den. Beslutet togs av ett oenigt fullmäktige, där M, KD, L och SD ville säga nej till ansökan men en majoritet av ledamöter från C, V, S, och MP röstade för ja.

Tidigare har kommunfullmäktige använt det kommunala vetot i detta ärende, men frågan väcktes till liv igen efter ett nämndinitiativ av Centerpartiet.

Två folkomröstningar väntar

Kommunfullmäktige gav grönt ljus också till folkinitiativ om folkomröstning i två ärenden: dels om etablering av vindkraft på Storgrundet, som återkom till fullmäktige efter återremiss till kommunstyrelsen. Dels om etablering av vindkraft inom Söderhamns kommuns territorialvatten.

Kommunfullmäktige uppdrar nu kommunstyrelsen att bereda de två ärendena ärende för fullmäktiges ställningstagande enligt bestämmelserna i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Beredningen ska görs så att så att beslut kan fattas i kommunfullmäktige senast vid sammanträdet den 13 juni 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn