Återkallat tillstånd för förskolan Bilaal

Barn- och utbildningsnämnden har den 18 december beslutat att återkalla tillståndet att bedriva förskoleverksamhet för den fristående förskolan Bilaal, som drivs av Personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening.

Beslutet grundas på brister som framkommit vid den lagstadgade tillsyn som Söderhamns kommun genomfört i form av en så kallad ägar- och ledningsprövning.

-Beslutet fattades av en enig nämnd. På grund av att ärendet är sekretessbelagt kan jag inte uttala mig vidare i ärendet i frågor som rör beslutsunderlaget eller orsaker till det indragna tillståndet, säger Jan-Eric Berger (C ), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Söderhamns kommun.

Sekretessen är grundad på offentlighet och sekretesslagen (OSL) 30 kap 27 §.

Styrelsen för förskolan delgavs beslutsunderlaget den 28 november.

Berörda familjer kommer att erbjudas plats i kommunal förskola. I slutet av vecka 51 skickas information och erbjudande om plats till vårdnadshavare.

Läs mer om ägar- ledningsprövning på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn