Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Överförmyndaren - Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2020
TypeError: null has no such function "getNode"