Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Insatser enligt LSS, Ansökan

Blankett för ansökan om Personlig assistent, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice i hemmet, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Korttidstillsyn, Daglig verksamhet, Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn- och ungdom, Bostad med särskild service för vuxna.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2019
TypeError: null has no such function "getNode"