Studie- och yrkesvägledning, grundskola

En viktig del i skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning är att stödja den enskilde elevens studie- och yrkesvalsprocess, bland annat inför gymnasievalet.

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och nära samhället i övrigt. Skolans mål är att varje elev:

  • Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.
  • Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. (ur Lgr11)

Eleven kan välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska.

Att läsa ett extra språk ger eleven ökande möjligheter att välja framtida studier tack vare högre meritvärde samt utökad behörighet inför gymnasievalet.

Broschyr från skolverket: dags för språkval

Studie- och yrkesvägledare (syv) informerar elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare, om gymnasievalet och kallar alla elever i årskurs 9 för enskilda samtal inför valet till gymnasieskolan. Även föräldrar är välkomna att delta i samtalet.

Behörighet

För att få börja på ett nationellt program på gymnasieskolan ska eleven:

  • Slutfört årskurs 9 eller motsvarande med betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik + 5 eller 9 ämnen till beroende på om eleven söker till ett yrkesförberedande program eller högskoleförberedande program.
  • Inte tidigare slutfört ett nationellt program.
  • Ansöka senast det år eleven fyller 19 år.

Elever som saknar behörighet blir erbjuden att gå ett introduktionsprogram (IM) där eleven får hjälp och stöd för att klara dessa ämnen. Därefter finns möjligheten att söka ett nationellt program.

Ansökan via webb

Elever ska fylla i sina val på webben och sedan lämna in en underskriven kvittens till syv. Efter jullovet får eleverna användarnamn och lösenord av syv på sin skola. Om eleven måste göra ett ändringsval, ta kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare.

En viktig del i skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning är att i särskilda vägledningssamtal stödja den enskilde elevens studie- och yrkesvalsprocess. Ett mål med vägledningen är att eleven själv ska kunna hantera valsituationer och i större utsträckning göra väl underbyggda val när det gäller studier och yrken.

Eleven behöver genom vägledningssamtal på ett strukturerat sätt få stöd i den processen. Dessa samtal kan ske individuellt och/eller som gruppvägledning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Utbildning och barnomsorg

Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetschef för Studie- och yrkesvägledning
Eva-Britt Hartikainen
Tel: 0270-752 98
E-post: eva-britt.hartikainen@soderhamn.se

Telefonnummer till Studie- och yrkesvägledare

Maria Gavell, Bergvikskolan, 073-048 11 31
Anita Boström, Norrtullskolan, tel 072-236 43 41
Linn Andersson, Stenbergaskolan, tel 070-190 25 98
Ulrika Ring, Vågbroskolan, tel 073-074 36 84


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn