Omstart Söderhamn, för dig 16-20 år

Omstart Söderhamn är ett EU-projekt som pågår från 1 juli 2019 till 30 juni 2022. Målsättningen är att ge varje deltagare ökade förutsättningar till en egenförsörjning och integration i samhället.

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för delprojekt Omstart! i Söderhamn är ungdomar mellan 16–20 år som varken arbetar eller studerar, rekrytering sker via det Kommunala aktivitetsansvaret.

Aktiviteter

De huvudsakliga aktiviteterna i delprojektet är att förmedla samhällsinformation, kostlära, kroppsrörelse och teambuilding i syfte att stärka individen och ge verktyg för ökad fysisk och psykisk hälsa. Gruppaktiviteter ligger i fokus och kompletteras med individuella träffar utifrån varje enskild individs önskningar och behov.

Projekt Omstart

Projektet vänder sig till ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar och syftar till att stärka individen genom hälsoinsatser för ökad fysiskt och psyklisk hälsa. Syftet är att ge en positiv bild av skolgång och utbildning och görs bland annat genom samarbete med Bollnäs Folkhögskola. Rekrytering sker via kommunala aktivitetsanvaret (KAA). Vissa elever kommer från ELOF (elever med lång och oroande frånvaro).

Metod

Söderhamns kommun har tagit fram en ny metod som innebär en integrering av Omstart! i en befintlig skolmiljö i samverkan med Bollnäs Folkhögskola. Målet är att skapa en trygg punkt i skolmiljö där deltagarna i egen takt får delta i planerade aktiviteter 4 dagar i veckan. Syftet är att skapa en positiv koppling till skola, skolmiljö och utbildning. Deltagarna kommer även erbjudas möjlighet att prova på att delta i Bollnäs Folkhögskolas lektioner under sin tid i projektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2021
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn