Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Enligt skollagen ska Söderhamns kommun löpande under året hålla sig informerade om hur unga har fullgjort sin skolplikt. Detta gäller för ungdomar som ännu inte fyllt 20 år och som inte har genomfört eller fullföljt sin utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärkola eller motsvarande utbildning.

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Vilka berör Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)?

  • De som är folkbokförda i Söderhamns kommun och är mellan 16–20 år
  • Studieavbrott – Elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt program eller ett introduktionsprogram
  • Aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
  • Gymnasiebetyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt son individuella studieplan
  • Studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen
  • IM-elever – Elever studerande på ett introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Hemkommunen ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska också dokumentera sina insatser och rapportera till SCB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn