Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret Söderhamn

Du som är mellan 16 och 20 år gammal och har avslutat grundskolan men inte avslutat eller läser på gymnasiet, kan få hjälp genom kommunernas aktivitetsansvar.

Vi hjälper dig att hitta vägar till studier, praktik eller arbete. Du kan också få coachning och stöd till studie- och yrkesvägledning där vi kan diskutera vilken utbildning som skulle kunna passa dig.

Om du vill kan vi också prata om vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor, eller om du är nyfiken på någons arbetsplats.

Kommer vi fram till att arbete är bästa vägen framåt för dig kan du få hjälp att få arbetsträning eller en praktikplats, skriva ett CV, stöd i att söka arbete.

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete.

Kontakt

Kontakta mig gärna och berätta vad du funderar på eller vill ha stöd med så kommer vi tillsammans se över olika möjligheter för dig. Kanske känner du någon som vill komma i kontakt med oss eller har behov av en kontakt, tipsa gärna! Du kan enkelt dela sidan via knappen under rubriken.

Christina Åhlund, ungdomskoordinator
Telefon: 070-341 69 62
e-post: christina.ahlund@soderhamn.se

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och
 • fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

 • De som är folkbokförda i Söderhamns kommun och är mellan 16–20 år
 • Studieavbrott – Elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt program eller ett introduktionsprogram
 • Aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
 • Gymnasiebetyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt son individuella studieplan
 • Studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen
 • IM-elever – Elever studerande på ett introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Hemkommunen ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska också dokumentera sina insatser och rapportera till SCB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn