ELOF – för elever med lång frånvaro

Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Ibland är livet ganska krångligt och det funkar inte med skolan – det finns stöd att få. Du som vårdnadshavare vänder dig till skolan för stöd.

Skolplikt

I Sverige har barn skolplikt från F-klass till årskurs 9. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Ibland kan livet vara lite krångligt och det kan vara svårt att få skolan att fungera, men då är det viktigt att veta att det finns stöd att få.

Elever med lång och oroande frånvaro

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron. Det gäller oavsett om den är giltig eller ogiltig. Beroende på vad utredningen visar kan ELOF kopplas in i arbetet för att eleven så snart som möjligt ska vara tillbaka i skolan.

Så här går det till

I Söderhamns kommun har vi ett projekt, ELOF, vars syfte är att tillsammans med kommunens grundskolor (F-9) och grundsärskola, arbeta för att förebygga skolfrånvaro och öka elevers skolnärvaro.

För att komma till rätta med frånvaron jobbar skolan med två olika handlingsplaner:

  • en för oroande frånvaro
  • en för ogiltig frånvaro.

Båda handlingsplanerna består av fyra steg:

  • Steg 1-2: I de två första stegen arbetar klasslärare/mentor och elevhälsoteamet på skolan tillsammans.
  • Steg 3: Har eleven inte uppnått en fullgod närvaro efter det så kan ELOF kopplas in vid det tredje steget. Rektor eller någon ur skolans elevhälsoteam kontaktar personalen på ELOF för att boka in ett första möte.
  • Steg 4: Därefter bokas ytterligare ett möte med vårdnadshavare och ev. elev för att tillsammans planera in olika insatser.

Att utreda vilka orsaker frånvaron beror på är av yttersta vikt och det krävs ett samarbete och en samverkan mellan alla berörda parter. Vilka insatser som därefter sätts in baseras på vilka orsaker frånvaron beror på och vilka behov eleven har.

ELOFs insatser sker i första hand på skolorna men ibland kan kanske det inte fungerar och då kan eleven komma till ELOFs lokaler och ha undervisning under en övergångsperiod. Målet är att eleven ska komma tillbaka till skolan och ha sin undervisning där.

Ett långsiktigt arbete

Det kan ta tid att komma tillbaka till skolan efter en lång frånvaro. En återgång till skolan kan ta flera veckor, ibland månader, men målet är att eleven så snart som möjligt ska vara tillbaka i skolan. ELOFs insatser sker oftast under en 4-5 veckors period och därefter görs en uppföljning. Om behovet av insatser finns kvar gör vi en ny planering som följs upp efter ytterligare 4-5 veckor.

När vi bedömer att det är dags att avsluta ELOFs insatser ordnar vi ett avslutningsmöte där elev, vårdnadshavare, personal från skolan och ELOF deltar för en utvärdering och ett tydligt avslut.

Kontakta skolan för mer information

Om du som vårdnadshavare vill vet mer om vilket stöd som erbjuds ska du vända dig till lärare eller rektor på aktuell skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn