Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Verksamhetsförlagd utbildning eller VFU, är en viktig del i lärarprogrammet, där praktik och teori knyts samman. Söderhamns kommun har för närvarande avtal med Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna, men kan i mån av plats även ta emot dig som studerar på andra högskolor eller universitet.

Är du intresserad av VFU i Söderhamns kommun?

Det är viktigt för oss att blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande utbildning om det yrke och verksamhet de ska arbeta i efter de avslutat sina studier. Dessutom medverkar de studerande till kommunens skolutveckling genom att de bidrar med nya idéer och tankar till de arbetsplatser där de har sin VFU-utbildning.

Vår ambition är att den verksamhetsförlagda utbildningen ska ses som ett föredöme för lärarstudenterna vad gäller till exempel ledarskap, samarbete, inflytande, ansvar och stimulerade lärande- och utvecklande miljöer. Du som lärarstudent ska få en helhet för att utveckla kunskaper som avser hela lärarrollen – VFU i Söderhamn bidrar till att teori och praktik sammanlänkas.

Praktisk information

  • Har du behov av VFU-placering? Kontakta VFU-enheten på ditt lärosäte i första hand. De i sin tur kontaktar de lokala samordnarna i Söderhamn, som letar en plats på kommunens partnerskolor och förskolor.
  • Du måste ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten innan du börjar. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor, som avgör om den studerande kan tas emot. Lämnas inget utdrag kan VFU inte erbjudas.
  • Du kommer att omfattas av sekretesslagen och är likställd med övrig personal när det gäller sekretess. Rektor ansvarar för att den studerande informeras om våra sekretessregler och skriver under sekretessinformationen.
  • När du blivit tilldelad en plats och en lokal lärarutbildare, är det viktigt att du tar kontakt i mycket god tid innan VFU-perioden börjar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Utbildning och barnomsorg

Praktik/prao & VFU

Erik Björk
Verksamhetschef
Tel: 0270–759 62

Ann Charlotte Lindberg
Praktiksamordnare
Tel: 0270–753 91

Studie- och yrkesvägledare

Stenbergaskolan
Linn Andersson
Tel: 070–190 25 98

Bergvikskolan
Vakant
Hänvisar till Linn Andersson Tel: 070–190 25 98 eller
Ulrika Ring Tel: 073-074 36 84

Norrtullskolan
Anita Boström
Tel: 072–236 43 41

Vågbroskolan
Ulrika Ring
Tel: 073-074 36 84


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn