Specialkost

Vi serverar specialkost till alla barn och elever med födoämnesallergier och i möjligaste mån en kost anpassad till de barn och elever som av etiska eller religiösa skäl inte äter vissa livsmedel.

Att utesluta livsmedel ur ett barns kost utan att det finns ett medicinskt behov kan orsaka bristsymptom som påverkar barnets utveckling och matlust negativt. Det är därför viktigt att en riktig diagnos görs av sjukvården om du misstänker allergi eller intolerans mot födoämnen.

Så här gör du för att beställa specialkost

 • Ta reda på om barnet/eleven har behov av specialkost i samverkan med sjukvården.
 • Fyll i blanketten för ansökan om specialkost och skriv under.
  Beställ specialkost
 • Skicka blanketten till:
  Söderhamns kommun
  kultur- och samhällsserviceförvaltningen, kostavdelningen
  826 80 Söderhamn.
 • Informera pedagoger på förskolan/skolan om barnets/elevens specialkostbehov och eventuella reaktioner.

Nytt specialkostintyg ska lämnas in vid skolstart varje hösttermin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen

Erik Björk

Agneta Olofsson

Pernilla Lund

Helena Palm Höijer

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn