Synpunkter till barn- och utbildningsförvaltningen

Vi inom barn- och utbildningsförvaltningen vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm, klagomål eller förslag till förbättringar. Dina synpunkter är viktiga för oss, tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter. I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Inom tre arbetsdagar kommer du att få en bekräftelse från barn- och utbildningsförvaltningen att handlingen inkommit, du får även ett ärendenummer. Inom tio arbetsdagar kommer du att få svar från ansvarig handläggare av ärendet.

Dina synpunkter och klagomål skickas in via formuläret här nedan för registrering i synpunktshanteringen och diariet. Därefter kommer ärendet att fördelas till respektive berörd chef för vidare åtgärd. Under handläggningstiden ger ansvarig handläggare återkoppling till synpunktsinlämnaren. När ärendet är klart avslutas det. Statistik kommer att föras i en sammanställning av alla förvaltningens synpunkter och klagomål för att sedan redovisas för barn- och utbildningsnämnden. Den samlade kunskapen ger nämnd och förvaltningsledning viktig information om vilka förbättringsområden som ska prioriteras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn