Jämföra skolor

Det finns många olika sätt för dig att jämföra skolors kvalitet och resultat.

Kommunbladet

I kommunbladet har Skolverket sammanfattat en bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.

Skolverkets sammanfattade information i kommunbladetlänk till annan webbplats

Skolverkets SIRIS-databas

På webbplatsen SIRIS har Skolverket samlat information om skolors kvalitet och resultat till exempel betyg.

Skolverkets SIRIS-databaslänk till annan webbplats

Skolverkets webbplats – Välja skola

På webbplatsen Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultatredovisning. Här går att söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Skolverkets webbplats - Välja skolalänk till annan webbplats

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) sammanställningar som ger möjlighet att jämföra kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamheter.

I Öppna jämförelser för grundskolan jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

SKL sammanställning Öppna Jämförelserlänk till annan webbplats

Öppna data

Öppna data är Söderhamns kommuns digitala information, det är fritt för dig att ta del av och använda informationen.

Öppna data från Söderhamns kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn