Jämföra skolor

Det finns många olika sätt för dig att jämföra skolors kvalitet och resultat.

Kommunbladet

I kommunbladet har Skolverket sammanfattat en bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.

Skolverkets sammanfattade information i kommunbladet Länk till annan webbplats.

Skolverkets SIRIS-databas

På webbplatsen SIRIS har Skolverket samlat information om skolors kvalitet och resultat till exempel betyg.

Skolverkets SIRIS-databas Länk till annan webbplats.

Skolverkets webbplats – Välja skola

På webbplatsen Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultatredovisning. Här går att söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Skolverkets webbplats - Välja skola Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) sammanställningar som ger möjlighet att jämföra kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamheter.

I Öppna jämförelser för grundskolan jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

SKL sammanställning Öppna Jämförelser Länk till annan webbplats.

Öppna data

Öppna data är Söderhamns kommuns digitala information, det är fritt för dig att ta del av och använda informationen.

Öppna data från Söderhamns kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn