Vågbroskolan

Välkommen till Vågbroskolan i Söderhamns kommun. Skolan ligger cirka fyra kilometer från Söderhamns centrum med närhet till skog och natur. Skolan är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem.

Ort/kommundel: Vågbro
Besöksadress: Bäckvägen 1, Norrala
Storlek: Ca 390 elever
Typ: Grundskola F-9, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 55 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Skolan är uppdelad i två enheter med en rektor till vardera enhet. Vågbroskolan f-3 består av förskoleklass till årskurs 3 och Vågbroskolan 4-9 består av årskurs 4-9. På skolan finns cirka 380 elever och 50 medarbetare. Den pedagogiska personalen består av rektor, förskollärare, klasslärare, speciallärare, specialpedagog, fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare och pedagogiska resurspersoner.

Vår värdegrund bygger på samarbete, respekt, ansvar och självtillit för att skapa trygghet och trivsel. 

För att våra elever ska lyckas med sina studier strävar vi efter ett gott samarbete mellan elev, hem och personal. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår ständigt i olika former i vår verksamhet när vi till exempel har klassråd, elevråd, samtal, rast, Homies-verksamhet och i den dagliga undervisningen. 

Vågbroskolans fritidshem är ett fritidshem med en stor avdelning med cirka hundra barn och åtta medarbetare.

Inflytande

På vårat fritidshem arbetar vi flitigt med utomhuspedagogik, samhörighet och inkludering. Det gångna året har vi arbetat mycket med att utveckla skolgården. Vi samarbetar även med skolan för att uppnå en lugn rastmiljö. Detta genom rastaktiviteter och en leksaksbod med ett utlåningssystem för barnen. Vi utnyttjar vår närmiljö med skog, vatten och lekparker i verksamheten.

Hög kvalitet

Ett av våra mål är att vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitet på verksamheten på eftermiddagarna.

Föräldraråd

Föräldrarådet som består av rektor och representanter från er föräldrar, träffas cirka två gånger per termin. På föräldrarådets möten har du som förälder möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering och genomförande.

Föräldramöte

Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. På föräldramötet är det föräldrar och lärarna som samverkar för att tillsammans utveckla skolans verksamhet.

Klassråd

På klassrådet är det läraren och eleverna som samverkar för att utveckla skolan. Klassrådens synpunkter tas med till elevrådet för vidare diskussion.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från varje klass och rektor. Här tar eleverna upp frågor som kommit från klassråden.

Läs mer om Elevinflytande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2022
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Vågbroskolan

Skola
Arbetslag förskoleklass- årskurs 3: 0270-758 97
Arbetslag årskurs 4-6: 0270-758 98
Arbetslag årskurs A 7-9: 0270-758 99
Arbetslag B årskurs 7-9: 0270-758 78
Förskoleklass/Fritidshem: 0270-754 88
Studie- och yrkesvägledare: 073-048 11 31
Cafeteria: 072-564 22 53

Elevhälsa
Skolsköterska: 0270- 750 94
Skolkurator: 072-247 00 36

Ledning
Rektor Cecilia Lindström (förskoleklass till årskurs 3): 073-061 43 16, cicci.lindstrom@soderhamn.se
Rektor Therese Hult (årskurs 4 till 9): 070-212 77 28, therese.hult@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Adress
Vågbroskolan
826 80 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn