Öppna förskolan

Öppna förskolan i Söderhamn är en mötesplats för barn och vuxna med pedagogiska aktiviteter som genomsyras av lust, glädje och utforskande. Lek och skapande ges stort utrymme.

Alla familjer med barn i åldrarna 0–5 år är välkomna. Barnen deltar i verksamheten med förälder eller annan anhörig. Som besökare bestämmer du själv när och hur ofta du vill besöka oss. Öppna förskolan bedrivs i samarbete mellan kommun och region i en så kallad familjecentral. Att komma till familjecentralen kostar ingenting och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Verksamheten vill främja hälsa och utveckling och skapa förutsättningar för lust och glädje i kontakten mellan föräldrar och barn. Verksamheten utformas till stor del utifrån besökarnas behov.

På familjecentralen finns förutom den öppna förskola förebyggande individ- och familjeomsorg, barnhälsovård (BVC) och barnmorskemottagning (BMM). Vi har ibland även besök av tandhygienist med flera.

Familjecentralen finns på sjukhusområdet ingång 19.

Digital verksamhet till följd av pandemin

Vi har i dagsläget, på grund av rådande pandemi, digital verksamhet med sång och rytmikstunder, skapande och olika tematräffar.

Vad för slags digital verksamhet?

Vi riktar oss till familjer med barn 0-6 år och anordnar digitala möten med olika teman som du anmäler dig till. Vi erbjuder digitala kurser i spädbarnsmassage, vid intresse eller frågor ringer ni 070-385 99 40. Från oss deltar förskolläraren och ibland deltar kurator/bvc-sköterska/barnmorska.

Hur fungerar det och hur anmäler jag mig?

På Facebooksidan ”Familjecentralen i Söderhamn” och på Instagram ”oppnaforskolan_soderhamn” läggs det kontinuerligt ut information om aktiviteterna i verksamheten tillsammans med informationom du anmäler dig. För att anmäla sig till den digitala kursen i spädbarnsmassage ring 070-385 99 40.

Vad behöver användaren för att delta?

En mobil, dator eller läsplatta med internetuppkoppling och en e-postadress.

Öppna förskolan har digital verksamhet på grund av rådande pandemi. Information om den digitala verksamheten finns på facebooksidan Familjecentralen i Söderhamn och på Instagram där vi heter oppnaforskolan_soderhamn.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Öppna förskolan

Telefonnummer 070-385 99 40

Familjecentralen finns på sjukhusområdet ingång 19. 

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn