Avgifter i barnomsorg

Avgift för barnomsorg betalas från och med barnets första placeringsdag och tas ut i 12 månader. Avgiften beräknas på skattepliktiga inkomster för ensamstående vårdnadshavare, gifta vårdnadshavare och sammanboende med barn oavsett om barnet/barnen är gemensamma.

Grundavgift

Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som har barnomsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst ska skriftligt anmälas före förändringen. Avgift betalas för innevarande månad.

För att få bruttoinkomsten per månad , ta din årsinkomst och dela med 12.

Kontroll av vårdnadshavarnas inkomster görs regelbundet, dels mot vårdnadshavarna själva och dels mot Skatteverket.

Avgiftsfri förskola

Från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år har det rätt till avgiftsfri plats i förskola, under skolans läsårstider, 15 timmar per vecka. Barnets vistelsetid planeras i samråd med förskolan. Lunch ingår inte i den avgiftsfria förskolan.

För barn som har mer tid än 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 15 timmar per vecka.

De 3–5-åringar som har en avgiftsfri förskoleplats och som har behov av mer tid, ansöker om avgiftsbelagd plats.

Avstängning från plats

Om avgiften inte betalas stängs barnet av från barnomsorgsplatsen.

Avgiften gäller 1 januari till 31 december.
Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

1. Avgift förskola för barn 1–2 år
Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1510 kr i månaden
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1007 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

2. Avgift förskola för barn 3–5 år och fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1007 kr i månaden
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2

Avgiften gäller 1 januari till 31 december 2022.
Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 52 410 kronor.

1. Avgift förskola för barn 1–2 år
Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1572 kr i månaden
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1048 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

2. Avgift förskola för barn 3–5 år och fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1048 kr i månaden
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn