Här kan du beställa betygskopior

Var gärna ute i god tid, vi har inte alltid möjlighet att hjälpa dig med kort varsel.


Fyll i namn på personen du vill beställa betyg för (dvs det namn personen hade när betyget utfärdades).

SKICKA BETYGET TILL:
Ange namn och adress dit betyget ska skickas. Fyll även i e-post och telefon så vi kan kontakta dig för eventuella följdfrågor.

Välj leverans via e-post eller brev * (obligatorisk)
Välj leverans via e-post eller brev


Välja om du vill ha betyget skickat som papperskopia med post eller som pdf-fil via e-post.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Utbildning och barnomsorg

Kommunarkivet

kommunarkivet@soderhamn.se
Tel 0270-752 16
070-190 66 08

Besök arkivet
Förboka tid om du vill besöka arkivet. Vi vistas i olika lokaler. Arkivet är normalt öppet helgfria vardagar cirka kl 09 - 15.

Kommunens Diarium

Om du vill söka efter ärenden i kommunens diarium tar du kontakt med respektive förvaltning.
Kontakta berörd förvaltning för utdrag ur våra diarier

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn