Söderhamns museum

Bild

Exteriör av Söderhamns museum

Söderhamns stad grundades 1620 av kung Gustav II Adolf. Samtidigt anlades Söderhamns Gevärsfaktori. I det gamla gevärsfaktoriets borrhus från 1748, har sedan 1915 bedrivits museiverksamhet och idag finns här Söderhamns stadsmuseum.

På de två övre våningarna skildras Söderhamns historia från 1600- talets gevärsfaktori fram till mitten på nittiotalet utifrån söderhamnarnas egna ögon. Tillfälliga utställningar visas på entréplanet. I receptionen finns bland annat söderhamnslitteratur och vykort till försäljning.

Du är varmt välkommen att besöka Söderhamns museum och ta en vandring genom staden tillsammans med söderhamnarna, en vandring från 1600- talet och fram till idag!

Då öppettiderna varierar beroende på utställning och ni önskar besöka muséet eller boka en visning av de permanenta utställningarna, ta kontakt med Föreningen Söderhamns museum och ordförande Elisabeth Breig Åsberg eller Kulturkonsulent Anton Larsson.

Föreningen Söderhamns museum äger och förvaltar muséets samlingar så om ni har frågor kring föremål eller annat, ta kontakt med föreningen.

Aktuella utställningar eller andra aktiviteter kopplat till muséets verksamhet presenteras på Visit Söderhamns evenemangskalender. Evenemangkalendern hittar du på visitsoderhamn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Elisabeth Breig Åsberg, ordförande Föreningen Söderhamns museum
Telefonnummer: 070-327 69 14

Anton Larsson, kulturkonsulent Söderhamns kommun
Telefonnummer: 070-190 67 05

Söderhamns museum uppfördes som borrhus åt gevärsfaktoriet i Söderhamn år 1748 efter ritningar av Christopher Polhem. Ursprungligen bestod huset av två våningar, byggt av sten och "med järnbleck betäckt".

Borrhuset var i drift som sådant fram till 1813 då gevärsfaktoriet lades ned och flyttade till Eskilstuna.

Efter varierande öden köps borrhuset år 1913 av borgmästare Sonesson för att användas till museiändamål.

Under 1914 påbörjas en omfattande renovering och omdisponering av byggnaden för att "disponeras af Föreningen södra Helsinglands fornminnesvänner som skall använda den för sitt ändamål eller annat för hembygdskänslans främjande syfte". Arbetet utförs efter ritningar av arkitekt Arvid Fuhre och ombyggnaden är klar 1915. Föremål köps in från Ovanåker för att ställas ut i det nya museet. I första hand är det allmogeföremål från Hälsingland som införskaffas av fornminnesvännerna.

I oktober 1915 flyttar hemslöjdsföreningen in på bottenvåningen i museet. Föreningen hade där sin butik, med ingång från Oxtorgsgatan (nuvarande entrén), samt vävskola.

Museidelen står klar först i februari 1916. Ingången till museet var då från gården. Söderhamns tidning beskriver utställningarna i en artikel 28 februari 1916:"

Från hallen en trappa upp som inrymmer en del gamla möbler m m kommer man i en större sal. Här finnes alla möjliga slag af tenn, koppar, järn, porslin m m ordnade dels på större bord, dels ett par prydliga montrar, hvarförutom väggarna äro beklädda med taflor, bonader m m. Rummet intill är afsedt för Helsingegarderoben. Här hänga eller ligga sockendräkter, enskilda persedlar samt en del möbler. Det tredje rummet är utan bestämt innehåll. Två trappor upp är det ett större rum hvars midt upptages af en stor monter, hvilken rymmer allt som hör till hästens utrustning. Vidare kan man se en samling gamla vapen, en mängd olika saker af manlig slöjd, en brännvinsapparat, verktyg och hantverk. En särskild afdelning, för närvarnade inrymd i en större sidoskrubb, utföres af början till en samling af äldre till sjöfart och fiske tillhörande föremål. Samlingarna äro ordnade af föreningens sekreterare d:r E Terselius samt stationsinspektör JA Bromesson."

Sommaren 1931 flyttar Hemslöjdsföreningen ut från museets lokaler och det blir större plats för föreningens samlingar. I samband med detta omarbetas alla utställningar och i början av 1932 återinvigs museet. Efter detta förändras inte utställningarna nämnvärt fram till 1997. Dagens utställningar baserar sig på Söderhamns historia, där stadens historia spelar en lika stor roll som de utställda föremålen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020
Uppleva och göra

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn