Kulturpolitiskt program

Under år 2021 tar kulturverksamheterna och ansvariga politiker inom Söderhamns kommun tillsammans fram ett Kulturpolitiskt program – en översiktsplan för kulturen i kommunen. Det första steget i processen är en enkät kring kulturlivet i Söderhamn.

Varför ett kulturpolitiskt program?

Ett Kulturpolitiskt program syftar till att ge kommunens, civilsamhällets- och näringslivets aktörer, en övergripande, långsiktig och stabil inriktning för hur vi gemensamt ska förvalta, underhålla och utveckla kulturlivet i kommunen. Ett rikt och levande kulturliv skapar en attraktiv plats för människor att - på ett hållbart sätt - leva, bo, verka och utvecklas i.

Hur går det till?

För att det kulturpolitiska programmet ska bli så träffsäkert och angeläget som möjligt krävs bred representation i processen. Därför bjuds nu alla som är intresserade in att delta genom att svara på en enkät kring kulturlivet i kommunen.

Program med bred förankring

Svaren från enkäten kommer att ligga till grund för det första förslaget till Kulturpolitiskt program. Utkastet kommer sedan att gå ut på remiss till civilsamhällets och näringslivets aktörer samt till berörda förvaltningar och nämnder i kommunorganisationen. Efter remissomgången kommer förslaget att omarbetas utifrån de svar som kommer in och sedan lämnas ett slutgiltigt förslag till Kommunfullmäktige att ta beslut om innan 2021 års slut.

Enkät

Enkät tar ca 10 min att besvara och du som svarar är anonym. Formuläret fungerar bäst att fylla i om du sitter framför en dator. Enkäten finns att besvara fram t o m den 7 maj. Tack på förhand för din medverkan.
Länk till enkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss med frågor

Vi kan svara på frågor kring det kulturpolitiska programmet:

Malin Rönström, Kultur- och konstansvarig
070-190 28 52, malin.ronstrom@soderhamn.se

Marjo Myllykoski, Kultur- och samhällsservicenämndens ordförande
0270-785 22, marjo.myllykoski@soderhamn.se

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn