Föreningshjälpen

Föreningshjälpen finns till för föreningar i Söderhamns kommun. Hör av dig till oss om du har funderingar eller behöver stöd i frågor gällande din förenings verksamhet.

Stöd och bidrag som er förening kan söka

Regeringen har beslutat att återigen införa statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år. Av dessa medel avstätts totalt 350 000 kr till föreningslivet.
Bidraget kan sökas av ideella föreningar och studieförbund med verksamhet i Söderhamn.
Mer information om bidraget hittar du på vår sida Föreningsbidrag

På Kultur- och samhällsservicenämndens sammanträde i november beslutades om ett särskilt bidrag för civilsamhället att söka för aktiviteter för barn och unga. Bidraget är tänkt att stötta civilsamhällets aktörer i omställning av arbetet med barn och unga under och efter Covid-19.
Information om riktlinjer och kriterier för bidraget - Sista ansökningsdag 30 maj.

Söderhamns kommun har paketerat ett stabiliseringspaket som bland annat ska kunna hjälpa bidragsberättigade föreningar som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av den rådande pandemin. Stödet är inte uppbyggt på schabloniserade bidrag utan varje förening kommer att bedömas individuellt utifrån den ansökan och underlag som lämnas in.
Beslut om stöd kommer att fattas av Kultur- och samhällsservicenämnden i juni.
Läs mer och ansök: Stabiliseringspaketet är igång

Med projektet Nu stärker vi civilsamhället och föreningslivet vill Söderhamns kommun, i samarbete med RF-SISU och fem studieförbund, stärka föreningslivet inom idrotten såväl som kulturen. Projektet innehåller både om föreläsningar och utbildningstillfällen med workshops som ska föra föreningslivet framåt på flera fronter och skapa en verktygslåda, fylld med både med inspiration och konkreta tips. Häng på!
Läs mer och anmäl dig/din förening till de olika evenemangen

Kulturrådet

Kulturrådet fördelar medel ur regeringens stödpaket till kulturen.
Mån den 8 feb 2021 öppnar ansökningen för krisstöd till kulturen. Läs mer på Kulturrådets hemsida.
Följ händelseutvecklingen på Kulturrådets hemsida.länk till annan webbplats

Leader Utveckling Hälsingebygden har medel för ska "Speedprojket" inom Ung & Kultur. Ni kan söka max 50 000 kr för insatser inom detta temaområde.
Mer information om stöd från Leader Hälsingebygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur Gävleborg arbetar för kulturaktörer, kulturskapare och föreningslivet i vår region och vill agera lyhört, flexibelt och proaktivt för att ge stöd i en turbulent tid och skapa goda förutsättningar för ett fortsatt rikt kulturliv. Bland annat genom att dela ut stöd.
Läs mer om stöd från Region Gävleborglänk till annan webbplats

Självklart kan du fortsättningsvis också söka arrangemangsbidrag.
Ansökningsblankett hittar ni här

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid -19

Fr o m 29 september finns ninga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster. Du har som enskild fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad.

Se mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu kan vi ses igen, men kan vi ta med oss våra nya metoder och kunskap in i den ordinarie verksamheten?

Vi har alla påverkas på olika sätt under pandemin. De flesta tvingades till en början att ställa in eller skjuta upp evenemang och aktiviteter. Många ställde om och hittade nya sätt att kommunicera med och erbjuda aktiviteter för sina medlemmar, deltagare och publik. Kreativiteten har flödat då drivkraften att dela upplevelser, dela tankar och idéer varit stor.

Digitala visningar, konserter, utbildningar med mera via Teams, Zoom, Facebook och Google meet för att nämna några digitala plattformar. Utomhusaktiviteter har aldrig varit så populära och välbesökta.

Pandemin är inte över än så kanske kan en kombination av att ses fysiskt och erbjuda digitala upplevelser vara en idé? För att de som ännu inte känner sig redo eller som av andra skäl inte kan eller ses fysiskt ändå har möjlighet att ta del av utbudet ni som förening erbjuder. Kanske har många av er också investerat i digital teknik så varför inte fortsätta att erbjuda detta parallellt med ordinarie verksamhet, kanske har ni på detta sätt hittat en ny publik till era aktiviteter eller arrangemang?

Fortsätt med det digitala parallellt med er ordinarie verksamhet!

Livesändningar

Många har live-sänt sina föreläsningar, konserter, konstvisningar, aktiviteter, träningsprogram, träningsupplägg, matcher och sammankomster via hemsida, facebook-sida och/eller Instagramprofil (IGTV = InstaGramTV). Fortsätt med det! För många kanske den formen passar bättre än att åka långt för att ta del av utbudet.

Filma och publicera i din kanal

Filma evenemanget, föreläsningen, träningsprogrammet eller aktiviteten och publicera detta i er kanal - Facebook, Instagram, Youtube eller via er hemsida - i efterhand. Med publik på arenan eller salongen blir upplevelsen för den som tar del av arrangemanget digitalt än bättre.

Viktigt! Kolla upp vad som gäller kring upphovsrätt i dessa sammanhang. Se också till att alla som deltar är med på att dessa filmer och bilder kommer att delas på hemsida och i sociala medier.

Vad gäller teknik för den här typen av aktivitet räcker många gånger en smartPhone och en ok internetuppkoppling ganska långt, om inte, hör av er till oss på Kultur och fritidsavdelningen så kanske vi kan vara behjälpliga med nödvändig teknik på ett eller annat sätt.

Fortsätt att vara närvarande i sociala medier

Inlägg på sociala medier gör många av er redan, men fortsätt med det. Att synas på sociala medier ökar chansen till fler och nya besökare, deltagare eller medlemmar.

Om det känns svårt att veta hur, var och när; gör en enkel planering och förbered inlägg tillsammans och schemalägg dem för en jämn spridning. Kanske bjuda in en gäst/styrelseledamot/medlem att ”ta över” ert konto under en dag eller vecka? Var i så fall klara med vad syftet och ha tydliga regler för vad som är lämpligt att lägga upp. En redaktör i styrelsen bör hålla lite koll och finnas tillgänglig för er gäst att bolla innehåll med.

Webbutbildningar/kurser

Fortsätt att ha kurser, utbildningar och workshops via webben! Säkert kan något av våra studieförbund hjälpa till om ni känner er osäkra på hur.

Medlemstävlingar, utmaningar eller liknande

Starta utmaningar eller tävlingar via er hemsida eller i sociala medier!
Kanske uppmana medlemmar att dela med sig av filmtips, böcker, musik, poddar, pyssel eller annat? Bokbingo? Träningsutmaningar? Delaktighet och aktivitet från andra på era sociala medier ökar spridningen av er verksamhet.

Vanligt utskick

Förslagen ovan kräver så klart att medlemmarna eller någon i dess närhet har en smartphone, dator eller en läsplatta/iPad samt en internetuppkoppling. För de som inte har möjlighet att ta del av utbudet digitalt kanske ett utskick med vanligt brev är lämpligt och välkommet? Där måste så klart innehållet utformas lite annorlunda. En hälsning, information om vad som händer i er förening samt lite pepp kanske?

Så varför fortsätta nu när restriktionerna lättat?

Vi tror att det här kan vara sätt att öka delaktigheten och att upprätthålla kontakten med de medlemmar eller publik som fortfarande är försiktiga eller har svårt att ta sig till fysiska evenemang.
Digitala plattformar kan vara både exkluderande och inkluderande. Exkluderande för de som inte har tillgång till tekniken eller känner sig osäkra på hur dessa ska hanteras, men inkluderande för dem som inte fysiskt kan eller vill ta del av fysiska evenemang, arrangemang eller aktiviteter. Det ena kanske inte behöver utesluta det andra?

Det är så klart svårare att få exempelvis biljettintäkter för digitala aktiviteter, men det finns smarta lösningar för det också. Donationer via swish och försäljning av digitala biljetter finns det goda förutsättningar för nu.

Många av er har förmodligen lärt er massor av nya sätt att kommunicera med era medlemmar och medlemmarna har lärt sig att hitta information och ta del av ert utbud. Förväntningen på er närvaro på dessa plattformar kommer att finnas kvar trots att situationen nu är annorlunda så försök att inte tappa allt för mycket fart.

Lycka till!

Information till verksamheter om covid-19

Kontakt

Ställ din fråga via e-post till foreningshjalpen@soderhamn.se eller ring Kundtjänst 0270-750 00 så svarar de direkt eller hänvisar till ansvarig tjänsteperson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn