Stöd till föräldrar

Vi erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.
Vi vill hjälpa er att hitta vägen som går framåt, även om den kan upplevas som krokig.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida.
Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

 • Rådgivning - stöd och råd i föräldrarollen
  Rådgivning per telefon och vid besök.
 • Föräldrautbildning
  En av de utbildningar vi erbjuder är Trygghetscirkeln. Vi har även samarbete med studieförbundet Bilda där fler kurser erbjuds.
 • Mötesplats - Familjecentral
  En mötesplats för familjer med barn 0-5 år och gravida; Barnmorskemottagning, Barnhälsovård, förebyggande individ och familjeomsorg och Öppna förskolan.
 • Samarbetssamtal och avtal
  Föräldrar försöker under sakkunnig ledning uppnå enighet hur samarbete runt barnet skall fungera.
  Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir  juridiskt bindande.
 • Nätverksmöte
  Nätverksmöten kan beröra nätverket runt barn, ungdomar och/eller vuxna där det finns behov av att prata tillsammans i en mer eller mindre svår situation.
 • Familjehem/Kontaktfamilj
  Ibland behöver barn och ungdomar byta miljö för en kortare eller längre tid. Orsakerna kan vara svårigheter i familjen, olämpliga kamratkontakter, skolproblem eller missbruk.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn