Anmälan om oro för vuxen

Om du orolig för att någon far illa eller om du vet att någon far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

När du lämnar en anmälan kan du välja att vara anonym, men det är värdefullt för utredningen och för den som anmälan berör om du uppger dina kontaktuppgifter.
Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter i samband med anmälan är vi skyldiga att delge det till den som anmälan berör.

Vad händer när jag lämnat anmälan?

  • När en anmälan inkommer försöker socialsekreterare komma i kontakt med den som anmälan berör. När vi får kontakt delger vi informationen i anmälan till den som anmälan berör.
  • I samråd med den vuxne bestämmer vi om vi ska inleda utredning eller inte.
  • Om personen inte vill ha hjälp från socialtjänsten och uppfyller vissa kriterier, finns möjlighet att ändå inleda utredning för att utreda om det finns förutsättningar för tvångsvårdsåtgärder.

Anmäl

Använd vår e-tjänst eller ring oss:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn