Djur och lantbruk

Kossa på grönbete

Djur är ofta en källa till stor glädje. Som djurägare har du ansvar för att sköta om djuren och se till så att de inte stör någon.

Inom detaljplanerat område måste du ha tillstånd av bygg-och miljönämnden för att hålla häst, nötkreatur, svin, get, får, samt fjäderfän eller pälsdjur som inte enbart är sällskapsdjur. Inom hela Söderhamns kommun behöver du ha tillstånd från kommunen för att få ha giftorm.

Anmälan görs på särskild blankett: Ansökan om tillstånd för djurhållning

Bestämmelserna finns i kommunens lokala föreskrifter för hälsa och miljö, som i sin tur meddelas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder. Kommunen ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen, bl a gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel, vatten och avlopp samt störningar i form av ljud och lukt från djur. Livsmedelskontroller görs regelbunder på gårdsbutiker och gårdsmejerier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn