Valet 2022

Bild med text på lila färgplatta. Text: Val 2022, Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige

Den 11 september är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Att rösta är ett av de viktigaste verktygen du som medborgare har för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig.

Röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 24 augusti. På röstkortet framgår din rösträtt och information om i vilken lokal du kan rösta. Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta.

Vem har rätt att rösta?

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt vid val till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Olika sätt att rösta

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 24 augusti till 11 september 2022. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling.

Se var och när du kan förtidsrösta , 125.9 kB.

Var du kan rösta på valdagen framgår på ditt röstkort.
Observera att du bara kan rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Vallokalerna i Söderhamns kommun har på valdagen öppet mellan kl. 08.00 och kl. 20.00.

När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Valsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Kontakta valkansliet, Söderhamns kommun för att boka:
Telefon: 0270-75060
E-post: val@soderhamn.se
Start bokning: 24 augusti.
Senaste bokning: Kl 15:00 den 11 september.

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Rösträkning

Rösträkning sker dels i vallokalen och dels av valnämnden i kommunen.
Länsstyrelsen ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Läs mer om rösträkning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022
Kommun och politik

Valkansliet

Telefon: 0270 - 750 60
E-post: val@soderhamn.se

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn