Syfte och fokusområden 2020-2023

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommungemensamt syfte för verksamheten, och tre fokusområden för innevarande mandatperiod.

Kommungemensamt syfte

/ Söderhamn skapar vi tillsammans förutsättningar för framtidstro, livskvalitet och engagemang.

Fokusområden

Kommunfullmäktige har även fattat beslutat om tre fokusområden som berättar vilka områden som organisationen särskilt ska prioritera under perioden 2020–2023.

Lärande

Vi möjliggör lärande och utveckling, så fler kan försörja sig själva och känna stolthet och trygghet.

Växtkraft

Vi skapar tillväxt inom näringslivet och på arbetsmarknaden, så att företagsamheten växer och fler arbetstillfällen skapas.

Goda livsmiljöer

Vi utvecklar levande, trygga och tillgängliga livsmiljöer, så att alla kan leva ett gott liv med god hälsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn