Så jobbar Söderhamns kommun kring coronaviruset Covid-19

Krisledninhgsnämnden är aktiverad vilket innebär att många får nya roller och ansvar.

Kommunchef leder genom koncernledningsgrupp

Söderhamns kommuns koncernledningsgrupp bestående av förvaltnings- och bolagschefer samt chefer för kommunikations- HR- och Ekonomi-avdelningarna sammanträder dagligen i stabslika mötesformer för att samordnat planera kommunen beredskap samt fatta beslut om gemensamma åtgärder, förhållningssätt och prioriteringar. Kommunchef leder Koncernledningsgruppens arbete.

Genom koncernledningsgruppens beredskapsarbete fås en överblick över läget inom alla verksamheter i kommunkoncernen.

Resp förvaltning ansvarar för att skapa hållbara planer utifrån sina olika uppdrag och ansvarsområden.

Krisledningsnämnd aktiverad

Kommunen har även aktiverat krisledningsnämnden, som är en politiskt tillsatt nämnd som träder in vid extraordinära händelser. Att nämnden är aktiverad betyder att den är redo att fatta beslut när så krävs. Det kan exempelvis handla om beslut att överföra resurser mellan förvaltningar.

Nya roller

Olika tjänstepersoner har tillfälligt fått andra arbetsuppgifter med specifika uppdrag utifrån situationen med coronaviruset (covid-19). Exempelvis har en samordnarroll inrättats för att koordinera större förvaltningsövergripande arbeten. Denne jobbar tätt med koncernledning och kommunchef.

Kommunen agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer.

Kommunen har också regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen och berörda myndigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn