Vaccination av 12-åringar på gång – viktig information till vårdnadshavare

Folkhälsomyndigheten beslutade 20 september att vaccination ska erbjudas och rekommenderas barn från 12 års ålder. Vaccinationen, som är kostnadsfri och frivillig, inleds nu i Söderhamns kommun.

Vaccinationen leds av Region Gävleborg med hjälp av Söderhamns kommuns elevhälsa. Söderhamns kommun hjälper Region Gävleborg att informera vårdnadshavare om vaccinationen och att samla in uppgifter inför vaccinationen. Det görs via skolans kommunikationsverktyg Unikum och i brev.

Vaccinationen inleds tidigast den 11 oktober. I den första omgången är det endast barn som fyllt 12 år som får en spruta, övriga (13-15 år) följer senare under året.

- Vi gör detta på uppdrag av smittskyddsläkaren inom Region Gävleborg som ett led i att få stopp på den pågående pandemin, säger Åsa Unger, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Söderhamns kommun.

Viktigt för vårdnadshavare

Vi påminner vårdnadshavare att inför vaccinationen lämna in blanketter för hälsodeklaration och samtycke till skolan. Ett alternativ till skriftligt samtycke från båda vårdnadshavarna är att en vårdnadshavare följer med barnet vid vaccinationstillfället för intygande om samtycke.

Skolan meddelar vårdnadshavare om dag och tid för vaccination.

Skydda dig själv och andra

Vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda både dig själv och dina medmänniskor mot covid-19, och samtidigt bidrar du till att samhället kan fungera som vanligt.

Mer information om tidbokning och drop-in: 1177 - Gävleborglänk till annan webbplats

Läs mer: Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn