Högstadiet öppnar – 9:or återgår helt medan 7:or och 8:or återgår växelvis

Efter två veckor med distansstudier i Söderhamns kommuns högstadieskolor väntar nu skolförlagd undervisning från och med måndag 25 januari. Årskurs 9 återgår helt medan årskurs 7 och 8 får växelvis återgång. Elever och vårdnadshavare får nödvändig information i Unikum.

Söderhamns kommuns högstadieskolor inledde vårterminen 2021 med distansundervisning, en extremåtgärd som vidtogs på inrådan av smittskyddet för att minska smittspridningen som då var utbredd i kommunen. Nu när smittoläget är bättre finns inte längre lagstöd för fortsatt distansundervisning. Det innebär att vi helt eller delvis återgår till skolförlagd undervisning enligt schema, från och med måndag 25 januari.

Rådande läge styr

Söderhamns kommun har som huvudman att förhålla sig till rådande läge, med beredskap för att det kan ändras sig snabbt och föra med sig nya beslut.

Beslutet att återgå till helt eller delvis platsförlagd undervisning för högstadieelever tas av huvudmannen (barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Eric Berger).

Vi minskar trängsel

För att minska trängseln kommer undervisningen att anpassas:

  • Elever i årskurs 9 återgår till undervisning i skolan
  • Elever i årskurserna 7 och 8 återgår växelvis till undervisning i skolan.

Elever och vårdnadshavare kommer att få all information som behövs i skolplatsformen Unikum.

Vi skapar trygga arbetsplatser

Enligt Folkhälsomyndighetens aktuella kunskap är skolan inte en riskmiljö. Barn har hittills inte visat sig vara drivande i smittspridningen och personal som arbetar inom skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Läs mer: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning - FHMlänk till annan webbplats

Läs mer: Covid-19 - Grundskolor och andra obligatoriska skolformer - FHMlänk till annan webbplats

Vi vet att det ändå kan finnas en oro för att återgå till vanlig undervisning. För att skapa trygga arbetsplatser för både elever och lärare jobbar vi för att förebygga trängsel och förhindra smittspridning i våra skolor. Åtgärder för att skapa en säker skolmiljö är till exempel:

  • om möjligt undvika blanda elever i olika grupper
  • sprida ut eleverna så långt som möjligt
  • öppna fönster och vädra mellan varje lektion
  • se till så att ventilationssystem fungerar och är i full gång
  • om möjligt förlägga undervisningen utomhus
  • undvika sång på musiken.

Här har vi att förhålla oss till både arbetsmiljölagen och råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och förskolor har olika lokala förutsättningar.

Matlådor

För elever som har distansundervisning finns möjlighet att beställa matlådor. Beställning och instruktion för hur det går till finns i nedanstående länk

E-tjänst för beställning av matlådorlänk till annan webbplats

Vi hälsar alla välkomna tillbaka till skolan!

Läs mer: Undervisning och skolmiljö under covid-19 - Skolverketlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn