Distansundervisning för högstadielever - gäller höstterminen ut

Distansundervisning gäller höstterminen ut för Söderhamns kommuns högstadieelever.

Söderhamns kommuns högstadieskolor inför distansundervisning för elever i årskurs 7-9 för att motverka vidare spridning av covid-19. Med start kl 12.00 onsdag 16 december.

Beslutet kommer efter samråd med Länsstyrelsen Gävleborg och smittskyddet i Region Gävleborg och är gemensamt för länets alla kommuner. Beslut om distansundervisning i Söderhamns kommun har fattats av barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Eric Berger under eftermiddagen 15 december. Beslutet gäller för resterande dagar av höstterminen.

- Vi behöver minska smittspridningen snabbt och nu gör länets kommuner gemensam sak och beslutar att högstadieundervisning snarast övergår till distansundervisning. Även om det är bara några dagar kvar, är det ändå bra då vi inte med säkerhet vet hur läget ser ut efter lovet. Det kan bli en förlängning och då är det bra att göra övergången nu, säger kommunchefen Patrik Jakobsson.

Begränsa fysiska kontakter

Genom att införa distansundervisning begränsar vi de fysiska kontakterna och på så sätt bidrar det till att minska smittspridning. Länsstyrelsen Gävleborg uppmanar därför elever som nu stannar hemma från skolan att inte heller samlas på andra mötesplatser.

- Det är viktigt nu att elever och vårdnadshavare tar ansvar, det är i princip skola som vanligt men hemifrån som gäller, säger Patrik Jakobsson.

Gäller höstterminen ut

Så här gör vi: Onsdag 16 december inleds med en halv studiedag klockan 8.00-12.00 för alla elever årskurs 7-9. Klockan 12.00 börjar distansundervisningen med ordinarie schema som eleven tar del av hemifrån. Eleverna kommer att få instruktioner för sina studier under förmiddagen imorgon, främst via deras ordinarie digitala kanaler och skoluppgifterna kan vara både analoga och digitala. Undervisningen sker på distans hela höstterminen ut.

Kontakta ditt barns mentor om du har bekymmer med till exempel internetuppkoppling eller andra förutsättningar.

Undantag vid behov

Undantag: Särskolan omfattas inte av distansundervisning. Det kan också bli undantag för elever som behöver särskilt stöd eller för elever som inte har tekniska förutsättningar hemma. De eleverna kommer att informeras individuellt.

Kost vid distansundervisning

Vi erbjuder matlådor till alla högstadieelever som har distansundervisning. Vårdnadshavare behöver under onsdagen 16 december anmäla önskemål om matlåda för torsdag och fredag denna vecka. Onsdagen erbjuds ingen kost då det är halv studiedag. Om du anmält kost kan du hämta matlådor på torsdag förmiddag på din skola.

Anmäl matlåda här

Vågbroskolan
Margret.Gudmundsdottir@soderhamn.se

Norrtullskolan
Eva.Hedblom@soderhamn.se

Bergvikskolan
katarina.ceder-bang@soderhamn.se

Stenbergaskolan
Therese.E.Andersson@soderhamn.se

Vi är förberedda

Vi har förberett oss för detta och aktiverar nu våra handlingsplaner för distansundervisning. Du har säkert frågor – här nedanför finner du de vanligaste frågorna och svaren. Vi fortsätter att informerar löpande, håll dig uppdaterad via soderhamn.se och Unikum.

- Det går inte att utesluta att ytterligare beslut kommer inom kort med syfte att begränsa smittspridning. Även om yngre människor inte påverkas lika mycket som äldre, går det fortfarande att se en tydlig ökning av smittspridning även bland de yngre på senare tid, säger Patrik Jakobsson.

Läs mer:
Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi - SKRlänk till annan webbplats

Det förväntas inte att du som vårdnadshavare ska sköta undervisningen, men det är mycket bra om du kan stötta ditt barn kring rutiner, påminna och ställa nyfikna frågor till ditt barn om skolarbetet. Om några bekymmer uppstår behöver du uppmärksamma skolan om detta, vänd dig i första hand till elevens klasslärare/mentor.

Undervisningen sker enligt ordinarie schema och alla praktiska ämnen innehåller teoretiska pass som fungerar via distansundervisning.

Alla elever i skolår 4-9 har en personlig dator, är den trasig hämtas en lånedator på respektive skola.

Ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor.

Om du eller ditt barn behöver IT-hjälp för distansundervisning så berätta om behovet för din klasslärare/mentor. Följ också Unikum och Microsoft Teams för löpande information.

Distansundervisningen inleds med en halv studiedag onsdag 16 december mellan klockan 8.00-12.00. Onsdag klockan 12.00 börjar distansundervisningen enligt ordinarie schema. Följ också Unikum och Microsoft Teams för löpande information.

Vi kommer att ta fram individuella lösningar för de elever som har behov av särskilt stöd, de kommer att stöttas av skolans elevhälsoteam och rektor.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande ska detta anmälas via vår e-tjänst.
Om du inte har tillgång till dator eller e-legitimation har du också möjlighet att anmäla till kundtjänst via telefon 0270–750 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn