Samhällsspridningen av covid-19 påverkar omvårdnadsverksamheter

Samhällsspridningen av covid-19 går nu fort och påverkar Söderhamns kommuns omvårdnadsverksamhet på flera sätt. I två vård- och omsorgsboenden finns bekräftad smitta.

I dag finns 18 bekräftat covid-19-smittade på Åsgårdens vård- och omsorgboende. Några av de smittade är inlagda på sjukhus, där finns också misstänkta fall där svar inväntas. Vi ser också att flera av de tidigare smittade på Åsgården har tillfrisknat och kommit tillbaka från sjukhusvistelse.

Bekräftad smitta på Enriset

Bekräftad smitta finns också på Enrisets vård- och omsorgsboende. Även flera fall av misstänkt smittade personer som nu får kohortvård och vi inväntar provsvar. Närstående som är berörda har kontaktas.

Även i övriga verksamheter inom omvårdnadsförvaltningen finns konstaterade och misstänkta fall bland våra brukare.

- Nu är det viktigt att vi verkligen gör vad vi kan för att stoppa smittan som är väldigt intensiv just nu, säger Anna-Karin Eklund, chef för omvårdnadsförvaltningen.

Många hemma

Smittspridningen märks också bland omvårdnadsförvaltningens personal där frånvaron ökar på grund av covid-19.

- Det är en oerhört bekymmersam personalsituation med medarbetare som är hemma med smitta eller med anhöriga som är smittade, säger Anna-Karin Eklund.

Undvik besök

Anhöriga avråds från besök i våra vård- och omsorgsboenden den närmaste tiden. Den som ändå har behov av att göra besök tar kontakt med enhetschef på boendet för att komma överens om hur besöket ska göras säkert enligt gällande rutiner.

I övrigt uppmanas alla att som tidigare tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Till det finns de skärpta råd som införts i länet från och med den 16 november.

Läs mer: Skärpta allmänna råd i Gävleborglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn