Skolor och förskolor öppna – sammanslagningar kan bli aktuellt

Skolor, förskolor och fritids är fortsatt öppna som vanligt i Söderhamns kommun – vilket är helt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men, många elever och lärare är frånvarande, vilket kan leda till sammanslagningar inom förskola och fritids. Det kan även bli aktuellt inom grundskolan.

Verksamheten pågår som vanligt i kommunens skolor, förskolor och fritids – fast riktigt som vanligt är det ändå inte. Det är glest med människor i verksamheterna. På grund av risk för smitta av Covid-19 har många hörsammat rekommendationerna om att ta det säkra före det osäkra att stanna hemma vid minsta symptom.

För att klara av att bedriva verksamhet kan det bli aktuellt med sammanslagningar, i första hand av verksamheter som ligger geografiskt nära varandra. För vissa barn och elever kan det innebära längre väg till förskola, fritids eller skola.

- Det är ett sätt för oss att kunna ha fortsatt öppet. Vi följer utvecklingen noga och förbereder oss för ett ansträngt läge och olika scenarion, säger Åsa Unger, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen.

Håll utkik på skolplattformen Unikum och/eller www.soderhamn.se för vad att veta hur du bäst agerar avseende covid-19.

Söderhamns kommuns skolverksamheter följer ansvariga myndigheters råd och rekommendationer när det gäller covid-19 (corona). Den senaste begränsningen om allmänna sammakomster med max 8 personer för allmänna sammankomster gäller inte förskola och skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn