Skärpta corona-råd för Gävleborgs län - konsekvenser för kommunens verksamheter

Den 16 november utfärdades skärpta råd som gäller alla oss som bor i Gävleborgs län. Flera av våra verksamheter påverkas av de skärpta råden, en rad åtgärder att genomföras i våra kommunala verksamheter. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridningen av covid-19. Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.

De nya skärpta råden

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren, länsstyrelsen och regionen, fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd som ska gälla i Gävleborg under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Länsstyrelsen Gävleborg har dessutom beslutat att det högsta tillåtna deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet ska vara 50.
Mer information hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
Läs information på Region Gävleborglänk till annan webbplats

Konsekvenserna av skärpta råd för Söderhamns kommuns verksamheter

Söderhamns kommun följer utvecklingen av pandemin och smittspridningen i samhället. Vi samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras i våra kommunala verksamheter under den tid som de skärpta allmänna råden gäller.
Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.

 • Bibliotekets service är bara tillgängligt för kortare ärenden: låna, hämta reservationer och återlämna. Besöket bör inte vara längre än 15 minuter.
 • Biblioteken kan tyvärr inte fungera som en mötesplats under rådande omständigheter.
 • Alla sittplatser är borttagna.
 • Samtliga datorer samt kopiator/skanner stängd för användning.
 • Förskolor och skolklasser i grundskolan tas emot för bokade besök.
 • Vill du inte komma in på biblioteket? Använd Hämtservice, Drive-in och Boken kommer samt Digitala hjälpen per telefon. För mer information se www.soderhamn.se/bibliotek
 • De digitala tjänsterna rekommenderas: www.helgebiblioteken.selänk till annan webbplats
 • Följ oss gärna på Facebook och Instagram
 • Söderhamns bibliotek har begränsade öppettider måndag – fredag kl. 10-18, lördag stängt
 • Tidningsavdelningen är stängd.
 • Filialerna i Bergvik, Ljusne och Stråtjära håller öppet några timmar per vecka för att låna, hämta reservationer och återlämna. För mer information se www.soderhamn.se/bibliotek

 • I största möjligaste mån avråder vi från besök.
 • Ta kontakt med boendet i god tid innan eventuellt möte.

 • Samtliga verksamheter vid verkstäderna är stängda.
 • Inga aktiviteter på andra platser eller i skolan kommer att genomföras.
 • Bowlinghallen är öppen för föreningsverksamhet riktad till deltagare födda 2005 eller senare.

 • Kulturenheten erbjuder inte några publika arrangemang.
 • Teatern är stängd för allmänheten.

 • Simhallen på Hällåsen stängs för allmänheten. Den som har halvårskort eller årskort kommer att få dessa förlängda med den tid som simhallen är stängd.
 • Skolundervisning samt föreningsverksamhet i simhallarna för barn och unga födda 2005 eller senare kan fortsätta.
 • Undantag från ovanstående kan i särskilda fall göras för kunder med behov av medicinsk träning och rehabilitering. Kontakta aquarena@soderhamn.se 0270-75 123 för specifik information.

 • Idrottshallarna hålls öppna för föreningsverksamhet för barn och unga födda år 2005 och senare, samt för skolundervisning.
 • Omklädningsrum och duschutrymmen stängs vid föreningsaktivitet.
 • Frågor gällande avbokningar i anläggningar kontakta Kultur och Fritid 0270–75 000 eller bokning@soderhamn.se.

 • Bandyhallen hålls öppen för föreningsverksamhet för barn och unga födda år 2005 och senare, samt för skolundervisning.
 • Allmänhetens åkning pausas.
 • Omklädningsrum och duschutrymmen stängs vid föreningsaktivitet.
 • Ishallen-Hockey hålls öppen för föreningsverksamhet för barn och unga födda år 2005 och senare, samt för skolundervisning.
 • Allmänhetens åkning pausas.
 • Omklädningsrum och duschutrymmen stängs vid föreningsaktivitet.

 • De mindre gymnastiksalarna stängs för privata bokningar under kvällar och helger men hålls öppen för föreningsverksamhet för barn och unga födda år 2005 och senare, samt för skolundervisning.

 • Det är viktigt att varje förening gör sina bedömningar och prioriteringar utifrån respektive förbunds rekommendationer.

Vid frågor eller stöd vid avbokningar kontakta kultur och fritid 0270–75 000 eller bokning@soderhamn.se

 • Endast bokade besök i receptionen på Humlegårdsgatan.
 • Du kan göra de flesta av dina ärenden digitalt via ”Mina sidor”www.faxeholmen.selänk till annan webbplats, t.ex. signera avtal, säga upp avtal, se dina hyresavier, göra felanmälan och söka nytt boende.
 • I samband med felavhjälpande åtgärder, visning eller besiktning i din lägenhet kommer vi att höra av oss via telefon för att stämma av en tid för besöket. Primärt gör vi besöken när du inte är hemma. Om det inte är möjligt ber vi dig hålla dig i ett annat rum än vår personal eller också senarelägger vi besöket.
 • Vi stänger våra kunddatorer i receptionen. Vi uppmanar dig att göra dina sökningar via din hemmadator men du är förstås välkommen att höra av dig via telefon.

 • Undvik i möjligaste mån personliga besök till vår kundservice på Stabbläggaregatan.
 • Söderhamn Näras Kundservice på Stabbläggaregatan har lunchstängt från 12.00 till 13.00, detta gäller tillsvidare.
 • Använd vår hemsida www.soderhamnnara.selänk till annan webbplats, där hittar du mycket information om Söderhamn Näras tjänster.
 • Gör dina ärenden digitalt på vår hemsida, till exempel ändra bredbandshastighet, signera avtal, anmäla flyttar och ändra storlek på avfallskärl.
 • Du är alltid välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0270-766 10.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn