Förstärkta riktlinjer och personligt ansvar för att förhindra smittspridning: "Upp till oss alla"

Patrik Jakobsson, kommunchef i Söderhamns kommun.

Smittspridningen av covid-19 ökar i hela Sverige och Söderhamns kommun är inget undantag. Vi har åter ett läge där vi gemensamt måste anstränga oss för att minska smittspridning. Kommunorganisationen har nu förstärkt riktlinjerna för medarbetare och kommunchefen uppmanar till personligt ansvar.

Söderhamns kommun har sedan mars ett aktivt krisberedskapsläge med en krisledningsgrupp med representanter från alla verksamheter och kommunstyrelsens presidium. Det bäddar för snabba koordinerade beslut och effektiv kommunikation (kan jämföras med det andra kommuner benämner som stabsläge).

Förstärkta riktlinjer internt

Riktlinjerna för den enskilde medarbetaren har också förstärkts med tanke på läget. Huvudregeln med arbete hemifrån i första hand (om tjänsten medger) har kompletterats med åtgärder som ska minska sociala kontakter:

  • Alla möten, oavsett deltagarantal, ska första hand ska genomföras digitalt
  • Inga tjänsteresor om det inte är absolut nödvändigt (beslut i samråd med chef)
  • Förstärkt information i kommunala lokaler i form av till exempel affischer, golvdeklaler etc.

- Det finns ingen anledning att avvakta, nu det angeläget att vi alla gör vad vi kan, nu är det verkligen upp till oss. Därför vill vi som organisation begränsa antalet sociala kontakter för våra medarbetare, säger kommunchefen Patrik Jakobsson.

Verksamheter rullar på

Söderhamns kommuns verksamheter rullar just nu utan betydande inskränkningar. Det gäller även skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden - med anpassningar för att förhindra eller minska risken för smittspridning.

Vår prioritet är att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och det finns en beredskap om läget förvärras.

- Det kan bli fråga om inskränkningar som påverkar både medarbetare i vår organisation och medborgare som är beroende av vår service. Vi hoppas och tror på förståelse för att vi kan bli tvungna till det, säger Patrik Jakobsson.

Redo att ställa om

Medarbetare har under pandemin visat vilken kraft och kompetens som finns inom organisationen. Tendensen nu är att sjuktal/sjukskrivningar inom kommunorganisationen ökar men att läget är under kontroll. Bemanning är ett prioriterat område.

- Vi har god beredskap och har utnyttjat den lite lugnare perioden som varit till att se över rutiner och utbilda medarbetare. Vi har bra rutiner på plats, säger Patrik Jakobsson.

Tillgång till skyddsutrustning

Tillgången till skyddsutrustning är också god, här liksom globalt är det skyddshandskar som är bristvaran.

- Vi har fortlöpande kontroll och läget ser bra ut, säger Patrik Jakobsson.

Nu tar vi ansvar!

Kommunchefen betonar vikten av personligt ansvar för medarbetare såväl som för medborgare. Barn, unga, vuxna och äldre måste respektera myndigheters råd, som vi alla känner igen nu:

  • Stanna hemma vid minsta symptom
  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd – ha inga sociala kontakter utom de närmaste.

Våra personliga och kollektiva insatser gör skillnad!

- Det är upp till oss alla nu att bidra till att smittspridningen bryts. Personligen blir jag oroad när jag hör om större tillställningar som planeras när situationen riskerar att eskalera. Det är helt opassande och här har vårdnadshavare anledning att prata med sina barn om läget, säger Patrik Jakobsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn