Digitalt deltagande för fullmäktiges ledamöter framöver

Digitalt deltagande i kommunfullmäktige gäller framöver under rådande pandemi.

Deltagande på distans blir huvudregeln för ledamöterna i kommunfullmäktige framöver, på grund av den rådande pandemin.

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med de politiska gruppledarna slutit en överenskommelse om distansdeltagande som huvudregel för alla ledamöter som tjänstgör under kommande sammanträden. Anledningen till detta nya arbetssätt den fortsatt rådande coronapandemin.

Läs mer: Överenskommelse om distansdeltagande (PDF)

Fullmäktige måste fungera

Fullmäktige är Söderhamns kommuns högsta beslutande organ som behöver vara i funktion oavsett omständigheter. Genom att övergå till distansdeltagande säkerställs att det också fungerar så framöver.

Ledamöter utbildas

Ledamöter kommer att ha en obligatorisk utbildning i distansmötesteknik, med ett simulerat kommunfullmäktigesammanträde som blir en bra möjlighet till att testa utrustningen och identifiera eventuella problem som behöver redas ut innan distanssammanträden blir det ordinarie formatet.

Två kommunfullmäktigesammanträden återstår 2020: 30 november och 21 december.

Läs mer: Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn