Besöksförbud i boenden upphör 1 oktober - vi organiserar för säkra möten

Det besöksförbud för vård- och omsorgsboenden som funnits sedan våren kommer att upphöra den 1 oktober. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utreder nu hur vi ska kunna träffa varandra igen under säkra former.

Besöksförbudet som infördes i våras för att skydda de mest utsatta i vård- och omsorgsboenden från covid-19 kommer att hävas från 1 oktober, har regeringen meddelat. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten jobbar nu för att ta fram nya regler för hur besök ska genomföras på ett säkert sätt.

Söderhamns kommun kommer utifrån dessa att skapa besöksrutiner och eventuella anpassningar som behövs för trygga och säkra möten. Lokala restriktioner och avrådan från besök kan bli aktuella vid behov.

Uthållighet viktigt

Hittills har både boende och anhöriga varit bra på att följa Söderhamns kommuns och myndigheters rekommendationer och rutiner, trots att det har varit en påfrestande tid. Tack för era insatser! När vi nu öppnar upp för möten igen är det viktigt att fortsätta följa rekommendationer och att hålla i, då pandemin fortfarande pågår.

Vi återkommer med information om hur säkra möten kommer att gå till från och med den 1 oktober.

Frågor? Kontakta

Khadra Abusagr
Verksamhetschef i omvårdnadsförvaltningen
Telefon: 0270-750 12, 073-274 62 21
e-post: khadra.abusagr@soderhamn.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn