Vård- och omsorgsboende: Särskilda besöksplatser under covid-19

Nu skapar vi möjligheter till besök utomhus i kommunens äldreboenden. Genom säkra mötesplatser kan närstående äntligen träffas.

Söderhamns kommun har under hela tiden följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer i vård- och omsorgsboenden. Våra kunniga medarbetare följer basala hygienrutiner och håller avstånd när det är möjligt vid omvårdnad och stannar hemma vid minsta symtom. Vi har också varit restriktiva när det gäller besök och i stället löst det på bästa möjliga sätt med telefon eller med digitala hjälpmedel. Vi är tacksamma över den förståelse vi mött från er!

Nya möjligheter utomhus

Vi förstår också att det känns som en lång tid sedan ni hade möjlighet att träffa era närstående och att det känns angeläget att se hur de mår. Vi skapar därför nya lokala lösningar som gör det möjligt med undantag i besöksförbudet. Det handlar om säkra mötesplatser utanför boenden, där ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande gör att man ändå kan träffas.

Information om den nya möjligheten att träffa närstående har skickats ut till både boende och närstående.

Viktigt att följa regler

Alla som vill göra besök ombeds att följa några viktiga regler:

  • inte gå iväg med de närstående eller köra dem i rullstolen
  • vara helt frisk vid besöket
  • ringa till boendet och boka en tid före besöket så att personalen kan förbereda den som ska få besök.

Inför ditt besök kommer du att få tydlig information om hur besöket kommer att gå till för att skydda den äldre från risk för smitta, så långt det är möjligt.

Besök utifrån den boendes villkor

Personal kommer att ta hänsyn till de individuella behoven inför varje enskilt besök så att mötena kan ske på tryggt och på ett så smittskyddssäkert sätt som möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn