Boende smittade av covid-19, åtgärder vidtas i samråd med Smittskyddet

Vid ett av kommunens vård- och omsorgsboende har ett antal boende konstaterats smittade av covid-19. Samtliga boende och personal på boendet har provtagits för covid-19.

Under föregående vecka upptäcktes smitta av covid-19 på ett av kommunens vård- och omsorgsboende.

-Smittskyddet inom Region Gävleborg bedömde att screening skulle ske på samtliga boende och personal. Genom det har vi fått en god bild av smittsituationen på boendet, trots att vi fortfarande inväntar några provsvar, säger Anna-Karin Eklund, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen.

Alla anhöriga till de personer som konstaterat smittade är informerade.

Kohortvård redan vid misstanke

Redan innan konstaterad smitta har kohortvård bedrivs på boendet. Kohortvård innebär att särskild personal vårdar de misstänkta eller bekräftade sjuka och annan personal vårdar de friska.

- Enligt ordinarie rutiner sätter vi in kohortvård direkt när minsta misstanke om smitta uppstår. Vi har även stärkt upp med erfaren extra personal, berättar Anna-Karin Eklund.

I väntan på samtliga provsvar på personalen bär all personal visir när de vårdar friska brukare tills de fått svar på sina prover. Självklart är all personal som arbetar symtomfria och bedömer sig själva som friska.

Sjukvården beslutar om medicinsk behandling

De smittade har olika grader av symtom. Kommunen har erfarna sjuksköterskor och undersköterskor på boendet som ger god omvårdnad och viss medicinsk vård.

Det är alltid läkare som avgör vilken medicinsk behandling som ska sättas in och om hälsotillståndet kräver sjukhusvård.

-Vi har haft ett väl fungerande samarbete med primärvården under helgen och självklart följer vi utvecklingen tillsammans, fortsätter Anna-Karin Eklund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn